e-kniha
Návody k základním praktickým cvičením z farmaceutické technologie

Návody k základním praktickým cvičením z farmaceutické technologie

Řehula, Milan a kol.

témata: lékařské vědy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: duben 2014
ISBN: 978-80-246-2391-7
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 70 Kč

E-shop

Anotace

Tato publikace je určena studentům Farmaceutické fakulty UK. Zaměřuje se na základy individuální přípravy lékových forem. Technologické znalosti těchto aplikačních forem léčiv jsou potřebné obvykle při jejich individuální lékárenské přípravě.
Praktická část textu je uvedena v širších teoretických technologických souvislostech předpokládajících předchozí zvládnutí teoretických základů, které farmaceut při přípravě využívá.
Autoři důsledně v textu aplikují názvosloví léčiv a jejich aplikačních forem v plném souladu s posledním vydáním Evropského lékopisu a jeho doplňků, v rámci kterého je Český lékopis návaznou normou pro jakost léčiv.