Záhada nemoci Karla IV.

Záhada nemoci Karla IV.

Ramba, Jiří

témata: historie – středověk, lékařské vědy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: říjen 2020
ISBN: 978-80-246-3957-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Zkušený obličejový traumatolog Jiří Ramba v tomto souboru studií, publikovaných jak v odborných časopisech, tak i knižně, představuje výsledky zkoumání ostatků několika osobností českých dějin: Přemysla Otakara II., Alžběty Pomořanské, Ladislava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad, Rudolfa II., Eleonory Habsburské a Karla Hynka Máchy.
Jádrem knihy je pojednání o záhadném dočasném ochrnutí Karla IV. na přelomu let 1350 a 1351. Autor, vycházející ze své bohaté praxe, zde prezentuje zajímavou teorii úrazu a popisuje, jak k němu mohlo dojít a jak pravděpodobně probíhalo léčení a rehabilitace.