tištěná kniha
Psychiatrie

Psychiatrie

Raboch, JiříPavlovský, Pavel a kol.

témata: lékařské vědy – psychiatrie

vázaná, 468 str., 2. vydání
vydáno: červenec 2020
ISBN: 978-80-246-4604-6
doporučená cena: 420 Kč

E-shop

Anotace

Druhé vydání učebnice psychiatrie určené především pro studenty lékařských fakult. Řada kapitol však svým rozsahem přesahuje požadavky pregraduálního studia a poskytuje množství informací důležitých i pro studium postgraduální sloužící k přípravě na atestační zkoušku i ke každodennímu výkonu psychiatrické praxe. Texty většiny jednotlivých kapitol zpracovali zkušení pracovníci Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze, kteří se kromě základní psychiatrické problematiky věnovali i tématům, jež se v základních učebnicích objevují méně často: jde například o oblast klinické psychologie, psychiatrické genetiky, biologie, biochemie, farmakogenomiky a agresivity. Zvláštní kapitoly jsou věnovány i psychiatrii dětské, transkulturální, sociální, forenzní a vojenské, takže poučení budou v předkládané učebnici hledat kromě studentů a psychiatrů i odborníci dalších specializací.