e-kniha
Lectures on American literature

Lectures on American literature

Quinn, Justin (ed.)

témata: literární věda

e-kniha, 3. vydání
vydáno: říjen 2013
ISBN: 978-80-246-2347-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

První vydání této knihy, které vyšlo roku 2002, si kladlo za cíl doplnit studijní materiály pro naše studenty americké literatury, třetí vydání se snaží tento aspekt zdůraznit a zároveň rozšířit a prohloubit obecný přehled a zahrnout další významné směry a autory. Ve výkladu 20. století došlo i k podstatným změnám. Autoři přidali nové texty a starší doplnili v souladu s vývojem kritických přístupů a akademického pojetí. Kniha je napsaná účelným a srozumitelným jazykem, korespondujícím s ambicí předložit a vysvětlit vysokoškolským studentům vývoj jedné z nejzajímavějších literatur světa.

Recenze

První vydání dějin americké literatury kolektivu amerikanistů z pražské filozofické faku Lectures in American Literature se používalo jako studijní materiál na několika českých moravských univerzitách, a proto lze jen přivítat druhé vydání.
První část, kterou jsem lektoroval, AMERICAN LITERATURE: BEGINNINGS 1914 prof. Martina Procházky a Davida Robbinse, je koncipována přehledně, vykazuje vysokou míru erudice, a to jak po stránce literárně historické, tak i literámě-teoretické. 1. část není žádným prostým deskriptivním kompilativním úvodem do americké literatury, je originální, teoreticky silně fundovanou analýzou a interpretací hlavních děl americké literatury nejdůležitějších ideových proudů a literárních směrů od počátku do 1. světové války.

Z recenzního posudku: Michal Peprník