tištěná kniha
Fyziologie a patofyziologie dopingu

Fyziologie a patofyziologie dopingu

Pyšný, Ladislav

témata: lékařské vědy

brožovaná, 118 str., 1. vydání
vydáno: únor 2002
ISBN: 80-246-0529-5
doporučená cena: 120 Kč

E-shop

Anotace

Cílem publikace je ucelené seznámení s fyziologií a patofyziologií působení dopingových látek. Jednotlivé části jsou řazeny do kapitol podle seznamu Mezinárodním olympijským výborem zakázaných dopingových skupin a metod. Každá z kapitol dopingových skupin látek, metod i látek zakázaných za určitých okolností se, vedle shrnutí dostupných znalostí fyziologických a patofyziologických účinků, pokouší objasnit i možné příčiny a důvody, které mohou vést určitou cílenou skupinu sportovců ke zneužití dopingu.

Obsah

Úvod
1. Zakázané skupiny látek
1.1. Stimulancia
1.1.1. Amfetaminy
1.1.2. Kofein
1.1.3. Efedrin
1.1.4. Kokain
1.1.5. β-2 agonisté
1.2. Narkotika
1.3. Anabolické látky
1.3.1. Anabolické androgenní steroidy
1.3.2. β-2 agonisté
1.4. Diuretika
1.5. Peptidové hormony a jejich mimetika a analoga
1.5.1. Choriogonadotropin /hCG/
1.5.2. Hypofyzální a syntetické gonadotropiny
1.5.3. Kortikotropiny /ACTH, tetracosactid/
1.5.4. Růstový hormon /hGH/
1.5.5. Inzulínu podobný růstový faktor /IGF-1/
1.5.6. Erytropoetin /EPO/
1.5.7. Inzulín
1.5.8. Inhibitory aromatázy
1.5.9. Antiestrogeny
2. Zakázané metody
2.1. Krevní doping
2.2. Umělé přenašeče kyslíku a plazmové expandéry
2.3. Farmakologická, chemická a fyzikální manipulace
3. Skupiny látek zakázaných za určitých okolností
3.1. Alkohol
3.2. Kanabinoidy
3.3. Lokální anestetika
3.4. Glukokortikosteroidy
3.5. Betablokátory
4. Závěr
Seznam zkratek
Literatura
Příloha