tištěná kniha
Výtvarná rekonstrukce pravěku a evoluce člověka

Výtvarná rekonstrukce pravěku a evoluce člověka

Půtová, Barbora

témata: výtvarné umění, archeologie, antropologie a etnografie

brožovaná, 272 str., 1. vydání
vydáno: únor 2024
ISBN: 978-80-246-5712-7
doporučená cena: 480 Kč

E-shop

Anotace

Kniha čtenáře uvádí do vývojových proměn výtvarné rekonstrukce prehistorického světa, zejména období mladého paleolitu. Pozornost je věnována výtvarné tvorbě českých a zahraničních umělců od 19. až do počátku 21. století. Výklad sleduje postupný vývoj a základní milníky výtvarné rekonstrukce pravěku a evoluce člověka na území Evropy i ve Spojených státech amerických. Tvůrci umělecké rekonstrukce ztvárňují fyzický vzhled i způsob života našich evolučních předků, přičemž kladou důraz na vizualizaci evolučních proměn morfologie rodu Homo v kontextu prehistorických přírodních ekosystémů, flory a fauny. Tuto uměleckou produkci podporovaly postupně narůstající vědecké poznatky a empirická data z oborů prehistorické archeologie a paleoantropologie. Umělci v mnoha případech pracovali s dobovými domněnkami, archeologickými fragmenty a spekulativními představami otevírajícími prostor pro fantazii, tvůrčí volnost anebo únik z oficiálních uměleckých proudů. Výtvarné rekonstrukci pravěku a evoluce člověka se proto nevěnovali pouze vědecky orientovaní umělci, jako jsou Charles R. Knight, Rudolph Franz Zallinger a Zdeněk Burian, ale i Mikoláš Aleš, Jaroslav Panuška nebo Jan Konůpek. V současnosti svět pravěku zachycují John Sibbick, Julio Lacerda, Cícero Moraes, Élisabeth Daynès, bratři Kennisové nebo Pavel Dvorský a Petr Modlitba.

Recenze

Když si vybavujeme podobu pravěkých lidí, ne vždy si uvědomíme, že ji máme v paměti hlavně díky uměleckým výtvorům, za kterými se skrývají stovky hodin práce a mnohdy rovněž léta intenzivních příprav. Odborná publikace Barbory Půtové naučí trpělivého čtenáře vnímat nejen skutečnou evoluci lidstva, ale též genezi jejího uměleckého zachycení, která není o nic méně napínavá.
Elizaveta Getta (iLiteratura.cz, 17. 3. 2024)