tištěná kniha e-kniha
Identity, Tradition and Revitalisation of American Indian Culture

Identity, Tradition and Revitalisation of American Indian Culture

Půtová, Barbora

témata: antropologie a etnografie

brožovaná, 234 str., 1. vydání
vydáno: duben 2017
ISBN: 978-80-246-3562-0
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Anotace

Kolektivní monografie Identity, Tradition and Revitalization of American Indian Culture je věnována aktuální problematice revitalizace tradiční kultury a umění amerických indiánů. Zvláštní pozornost je zaměřena na pojetí nativní identity a otázce, jakým způsobem mohou původní obyvatelé Ameriky svobodně rozvíjet tradiční kulturu v moderní a stále více globalizované společnosti. Mezi hlavní témata knihy patří analýza vlivu moderní a postmoderní civilizace na indiánské kultury a postižení procesů a mechanismů, jimiž se v současnosti kulturní dědictví a etnická identita amerických indiánů uchovává anebo naopak ztrácí. Jednotlivé studie, které charakterizuje tematická pestrost a pluralita výzkumných perspektiv, usilují přispět k širší diskusi na aktuální téma tradice, modernita, etnicita a kulturní identita v perspektivě antropologie moderních světů.