e-kniha
Antropologie turismu

Antropologie turismu

Půtová, Barbora

témata: politologie a mezinárodní vztahy, ekonomie a finance

e-kniha, 1. vydání
vydáno: říjen 2019
ISBN: 978-80-246-4357-1
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Antropologie turismu je relativně nová subdisciplína a tematická oblast sociokulturní antropologie, která se postupně etabluje a dynamicky rozvíjí od sedmdesátých let 20. století. Barbora Půtová ve své knize popisuje, analyzuje a interpretuje předmět a základní témata antropologie turismu včetně jeho historických proměn v kontextu západního světa od starověku až po současnost. Věnuje se například typologii turismu a turisty, autenticitě a konstrukci turistických představ, analýze a interpretaci sociální interakce a vztahu hostů a hostitelů, fenoménu suvenýru a vzorcům chování souvisejícím s jeho nakupováním. Monografie poskytuje výkladový rámec, který umožňuje porozumět základním konceptům a přístupům v antropologii turismu, a na základě případových studií poukazuje na širší historický a kulturní kontext objektů a procesů spojených s aktuálním fenoménem turismu.

Recenze

Celkově autorka pojímá turistiku jako mnohostranný fenomén, který žádná teorie nemůže vysvětlit zcela komplexně a jehož součástí je řada aktérů s vlastními zájmy a potřebami. Nesouhlasí s jednostrannou představou, že lokální komunity nedisponují zdroji a schopnostmi k účinnému zvládnutí sociokulturních změn, které turisté přináší.

Jan Lukavec, iLiteratura.cz