tištěná kniha
Lexikologie korejštiny

Lexikologie korejštiny

Pucek, Vladimír

témata: lingvistika

brožovaná, 230 str., 2. vydání
vydáno: květen 2013
ISBN: 978-80-246-2204-0
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Tato práce se zabývá slovní zásobou současného korejského jazyka s důrazem na její složení (původní slova korejská, silná vrstva slov sinokorejských a přejímání slov cizích). Klíčovou částí je kapitola o odvozování slov pomocí kompozit, afixací a honorifikační systém s četnými praktickými příklady. Zvláštní pozornost je věnována problému jazykové purifikace a rostoucí divergenci mezi jazykem obou částí rozdělené Koreje. Kniha je určena především pro studenty koreanistiky, ale může být užitečná i specialistům z oboru obecné a srovnávací jazykovědy.