tištěná kniha
Lexikologie korejštiny

Lexikologie korejštiny

Pucek, Vladimír

témata: lingvistika

brožovaná, 230 str., 3. vydání
vydáno: červen 2021
ISBN: 978-80-246-4957-3
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Tato práce se zabývá slovní zásobou současného korejského jazyka s důrazem na její složení (původní slova korejská, silná vrstva slov sinokorejských a přejímání slov cizích). Klíčovou částí je kapitola o odvozování slov pomocí kompozit, afixací a honorifikační systém s četnými praktickými příklady. Zvláštní pozornost je věnována problému jazykové purifikace a rostoucí divergenci mezi jazykem obou částí rozdělené Koreje. Kniha je určena především pro studenty koreanistiky, ale může být užitečná i specialistům z oboru obecné a srovnávací jazykovědy.