tištěná kniha
Gramatika korejského jazyka

Gramatika korejského jazyka

Pucek, Vladimír

témata: lingvistika

brožovaná, 454 str., 3. vydání
vydáno: červen 2021
ISBN: 978-80-246-4958-0
doporučená cena: 385 Kč

E-shop

Anotace

Tato publikace je první knihou v češtině popisujících systémově gramatiku současné korejštiny. Po stručném úvodu o vytvoření originální korejské hláskové abecedy (Systém správných hlásek pro vzdělání lidu, 1443) je členěna do oddílů I. Grafemický a fonologický systém, II. Morfologie, III. Syntax. Zvláštní pozornost je věnována složitému honorifikačnímu systému. Výklad je doplněn četnými příklady, poznámkami o rozdílech pravopisu v Korejské republice a v KLDR, purifikačním hnutím, rejstříkem gamatických morfémů a přehledem transkripcí korejského písma do latinky.

Kniha je určena pro studenty koreanistiky a orientalisty, případně badatele v oblasti srovnávací lingvistiky.