tištěná kniha
Dějiny korejské klasické literatury. Od nejstarších dob do konce 19. století

Dějiny korejské klasické literatury. Od nejstarších dob do konce 19. století

Pucek, Vladimír

témata: literární věda, historie

brožovaná, 290 str., 1. vydání
překlad: Pucek, Vladimír
vydáno: duben 2011
ISBN: 978-80-246-1731-2
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je prvním textem z pera současných literárních vědců Korejské republiky přeloženým z korejštiny do češtiny. Podle slov autorů je určena především širšímu okruhu laických čtenářů se zájmem o problematiku, příp. začínajícím studentům koreanistiky. Podává přehled hlavních směrů vývoje korejské klasické literatury od mýtů napříč spektrem jednotlivých žánrů (poezie, písňové formy, próza, zpěvohry pchansori, zčásti i literární kritika). Nové pohledy přináší výklad o charakteru korejského písemnictví v klasické čínštině (tj. jednoho z neoddělitelných proudů dějin korejské literatury v průběhu celého jejího vývoje) stejně tak jako rozbor děl psaných korejským jazykem po vytvoření vlastního hláskového písma hangul v 15. století.

Překladatel (V. Pucek) doplnil text četnými poznámkami k snazšímu porozumění historickému vývoji, náboženství a korejským reáliím a připojil též doslov ?Cesta k poznání korejské klasické literatury v české koreanistice?. Obsahuje mj. přehled dosavadních překladů korejských děl do češtiny či slovenštiny a pro možnost komparace s literaturou sousedních zemí též stručné odkazy na české překlady z jiných jazyků Dálného východu. Knihu provází dokumentární obrazový materiál a rejstřík.

Obsah

Úvodem - 11

Předmluva - 13
Počátky dějin korejské literatury 13 / nástin dějin Koreje 14 / Obhajoba dějin korejské literatury 16 / Přepisy korejštiny a její písemné záznamy 17 / Čínsky psaná literatura a literatura psaná korejským písmem hangul 21 / ideje převzaté ze zahraničí a ideje tradiční 22 / tradice a zvláštnosti civilizace periferních oblastí 23

1. Mýty o založení korejských států a jejich vytváření božstvy - 25
Historie a mýty o vzniku korejských států 25 / Mýtus o tangunovi z období starého Čosonu 27 / Mýtus o Čumongovi z Kogurja 29 / Mýtus o Ondžoovi z Pekče 30 / Mýtus o Pak Hjokkoseovi ze silly 32 / Mýtus o králi Kim suroovi z Kaja 32

2. Od starověkých písní a kolektivních zpěvů k individuální lyrice - 35
Píseň o želvě - zaříkávání vyjadřující tužbu po založení státu 36 / Píseň Kong mudohaga - truchlivý zpěv předpovídající rozpad mytických pořádků 37 / Píseň o žluvách - první lyrická báseň líčící osobní strázně jedince 38

3. Převzetí čínských znaků a čínsky psaná literatura Tří království - 40
Čínsky psaná literatura v Kogurju 42 / Čínsky psaná literatura státu Pekče 46 / sillská čínsky psaná literatura před obdobím sjednocené silly 48

4. Písně hjangga - romance a smutek lidu Silly - 50
vyprávění o sodongovi a Píseň o darování květů - sny a romance prostých lidí 52 / Píseň o Čchojongovi - dekadence a rozmařilost vyšších vrstev 54 / smutné stránky v oslavných písních hwarangů 55 / Mistr Wolmjong - nejvýznamnější potulný pěvec silly 57

5. Čínsky psaná literatura v období Sjednocené Silly - 60
dva sillští géniové - Kangsu a sol Čchong 60 / Buddhistická literatura a Hječchoovo Putování do indie (Wang očchončchukkuk čon) 63 / Čchö Čchi-won - zakladatel korejské literatury v klasické čínštině 64 / Čínsky psaná literatura v Parhe 65

6. Čínsky psaná literatura první poloviny období Korjo - 68
změny vyvolané zavedením systému státních úřednických zkoušek 69 / zřizování státních škol a rozvoj škol soukromých 70 / rivalita v kruzích literátů - Čong Či-sang
a Kim Pu-sik 72 / směna osobností a změny v literátských kruzích 74 / sdružení starců bambusového háje a i Kju-bo 75

7. Setkání historie s literaturou - životopisy a hrdinská poezie - 78
literární charakter životopisných vyprávění v dějinách tří království 78 / Hlupáček Ondal a princezna Pchjonggang 79 / anály v kronice dějiny tří království a vyprávění o princi Hodongovi 81 / dějiny tří království a Odkazy tří království 82 / Historie psaná ve verších - Báseň o tongmjongwangovi a Písně císařů a králů 83

8. Ústní vyprávění, podivuhodné a zajímavé příběhy ze Tří království - Odkazy Tří království a Suidžon - 87
vztah k japonským zakladatelským mýtům - Jono a seo 88 / vyprávění o královně sondok a postavení sillských žen 89 / Král má oslí uši 91 / Čcha-donovo mučednictví 92 / vyprávění o Čchö Čchi-wonovi - vznik literatury podivuhodných příběhů 93

9. Populární písně sogjo z období Korjo - sny a láska lidových vrstev - 94
Bolesti rozchodu a potěšení z lásky 95 / strázně života ve válečné vřavě 97

10. Literární kritika v období Korjo - 99
In-no a jeho sbírka z dlouhé chvíle 100 / Kju-bo a jeho Povídky Bílého oblaku 100 / Čchö Ča a jeho sbírka Pohandžip 102 / Če-hjon a jeho dílo Jogong pchesol 102 / Čchö Heovo dílo tongindžimun a vydávání výborů z literatury na konci období Korjo 104

11. Písně ve formě kjongičche - ideje a realita vyšších vrstev - 106
Pýcha literátů a dílo Hallim pjolgok 107 / Písně prodchnuté idejemi neokonfucianismu 108

12. Život člověka a věcí - 110
Mýtus o založení státu Korjo a vyprávění o Čak Če-gonovi 110 / Příběhy o církevních představitelích a vyprávění o Kjunjoovi 112 / různé typy vyprávění o lidech 113 / vyprávění o Kongbangovi, jenž je personifkací měděných mincí 114 / Buddhistické příběhy o nadpřirozených věcech a dílo Wangnang panhondžon 115 / tchaj-pching kuan-ťi (tchepchjong kwanggi) a import čínské narativní literatury 117

13. Zaměření čínsky psané literatury v první polovině státu Čoson - 118
edice sbírky tongmunson a názory na literaturu v prvním období Čoson 121 / Proud dvorské literatury kwangak 122 / skupina sarimpcha a její chápání literatury 126 / literatura vyděděnců 128 / sbírky humorných a nemravných příběhů 129

14. Vznik románu, podivuhodné příběhy a dílo Vyprávění z hory Kumo - 131
Kim si-sup a jeho vyprávění z hory Kumo 131 / Fantastické novely po vyprávění z hory Kumo 134

15. Nástup hymnických zpěvů akčang a jejich omezení, objevování krás přírody, písně o řekách a jezerech - 136
Písně dračích křídel letících k nebesům - epopej o založení státu 139 / sidžo a kasa - písně vrstvy vysokých hodnostářů 140 / Klasifkace forem sidžo 141 / Myšlenková podstata sidža a písně jezer a řek 143 / Otevřená forma literatury kasa 146 / Kasa oslavující přírodu, jezera a řeky 148

16. Songgang a Kosan - alchymisté jazyka - 150
Osobnost a život songgang Čong Čchola 150 / svět songgangových děl ve formě kasa 152 / Osobnost a život Kosan Jun son-doa 155 / rybářovy roční doby - svěží výpověď o plnosti života 157

17. Obraz čínsky psané poezie v první polovině období Čoson - 160
styl čínsky psané poezie v prvním období Čoson a Hedong kangso sipcha 160 / samdang siin - "tři velcí básníci tchangského stylu" 161 / nové objevování starých textů a "Čtyři velcí mistři čínsky psané literatury" 164

18. Nástup románů psaných korejsky - 166
Čche suovo vyprávění o sol Kong-čchanovi a šíření překladu čínského díla Wu-lun čchüan-pej ťi 167 / Formy narativní literatury v 16. století a import slavných mingských románů 169

19. Oběh románů - opisování, přednes, půjčování knih, tisk - 171
Oběh románů a tisk 171 / Kolektivní předčítání a vypravěči románů 175 / Půjčování knih 176

20. Ženy a romány sosol - 179
romány z ženských komnat, romány z knihovny pavilonu naksondže a rodinné romány 179 / dvě kategorie "románů z ženských komnat" 181 / sopcho Kim Man-džung 182 / sen devíti z oblaků a Putování paní sa na jih 184 / romány Čchangson kamuirok a Wanworhö mengjon 187

21. Hrdinské romány a biografe hrdinů - 190
Počátky rozvoje historického románu 190 / typy hrdinských románů. vyprávění o Čo Ungovi 191 / vyprávění o im Kjong-opovi - historicko-hrdinský román 192 / román o ženě-hrdince - vyprávění o paní Pak 194 / vyprávění o Hong Kil-dongovi 195 / vyprávění o suk-hjang 196

22. Nové zaměření čínsky psané literatury v 18. století - 198
Období "pravdivého pohledu" a "hnutí za pravdivou poezii" 199 / Čínsky psaná poezie v korejském stylu a proklamace korejského básnictví 200 / drobná literární díla - nová oblast ducha prózy 202

23. Výpravné sidžo - živé lidské city, životní podmínky a horoucí erotismus - 204
Profesionální pěvci a sestavování antologií poezie sidžo 204 / výpravné sidžo - zlom vyvolaný změnami v hudbě 206 / Úsměvnost výpravných sidžo 207 / Citovost ve výpravných sidžo 208

24. Vyprávění skrytá v královském paláci - 211
Královna uzavřená v paláci - deník z roku kječchuk 211 / Historický román vyprávění o královně inhjon 212 / Král, který nechal zemřít svého syna v truhlici na rýži - vyprávění z dlouhé chvíle 213

25. Zpěvohry pchansori - zpívané scénické příběhy - 217
láska kiseng - vyprávění o Čchun-hjang 219 / vyprávění o sim Čchong, dceři hluboce oddané otci, jež se vrhla do moře 220 / vyprávění o Hung-buovi a nol-buovi - příběh hrabivého bratra a jeho hodného mladšího sourozence 222

26. Rozšíření životních zkušeností a nové možnosti básnické formy kasa - 223
velký převrat v tvorbě literatury kasa, svět básní Pak il-loa 224 / Píseň o slavném putování po východní zemi (idong čangjuga) 224 / Písně z ženských komnat 225 / zobrazení společenských podmínek prostých vrstev v poezii kasa 227

27. Vznik lidových písní kajo a písně čapka - 230
Žánrová přizpůsobivost písní čapka 232 / Jazyková vitalita písní čapka 234 / vyjadřování emocí v písních čapka 236

28. Rozbití stylu čínsky psané literatury a rozvoj korejsky psaného básnictví v období modernizace - 240
smutné hrátky se slovy a Kim sakkatovy čínsky psané básně 241 / rozsah čínsky psané poezie v období modernizace 242 / diferenciace korejsky psané poezie v období modernizace 243 / Kampaň za renesanci korejského básnictví a "osvícenské kasa" 245

Cesta k poznávání korejské klasické literatury v české koreanistice (doslov překladatele) - 247

O autorech - 259

Vybraná bibliografe - 261

Index - 267

Recenze

Překladatel knihy, doc. V. Pucek připojil i přílohy sloužící českým zájemcům, kupř. doslov, výběr z překladové literatury v češtině, výběrovou bibliografii v češtině a rejstřík. Za to mu patří velký dík, neboť tím text nesmírně získal a nepochybně se stane potřebnou pomůckou pro zájemce o korejskou literaturu i koreanisty.

Z recenzního posudku: Doc. Miriam Löwensteinová, Ph.D.