tištěná kniha e-kniha
The Torah / Law Is a Journey

The Torah / Law Is a Journey

Using Cognitive and Culturally Oriented Linguistics to Interpret and Translate Metaphors in the Hebrew Bible

Procházková, Ivana

témata: lingvistika, judaistika, náboženství

brožovaná, 160 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2021
ISBN: 978-80-246-4842-2
doporučená cena: 490 Kč

E-shop

Anotace

Svým tématem stojí kniha na pomezí lingvistiky a teologie. Po základním přehledu teorií, na nichž je založena následná analýza, rozebírá metafory obsažené v konceptualizaci hebrejského výrazu תורה (tóra/zákon) a příbuzných termínů ve Starém zákoně. Pozornost věnuje rovněž překladům vybraných metaforických výrazů z Jeremiáše a Sofoniáše do moderní češtiny a angličtiny. Případová studie v závěrečné kapitole analyzuje pojmové metafory v učebnici Compass: Manual for Human Rights Education with Young People a ukazuje tak biblické (židovské a křesťanské) kořeny samotné idey lidských práv.