e-kniha
Literary Theory

Literary Theory

An Historical Introduction

Procházka, Martin

témata: literární věda

e-kniha, 1. vydání
vydáno: duben 2015
ISBN: 978-80-246-3014-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 130 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice zachycující základní momenty myšlení o literatuře a umění v anglicky mluvících zemích v období renesance, klasicismu, romantismu, ve viktoriánské době a v první polovině 20. stol (tzv. nová kritika) s přesahy k antice (Platón, Aristotelés, Horatius, Pseudolonginos) a k moderním i současným přístupům v Čechách a ve Francii (strukturalismus, dekonstrukce, feministická kritika a gender studies). Historický přehled doplňují stručná pojednání o základních literárněteoretických pojmech. Učebnice je určena studentům humanitních oborů na VŠ.