USA a evropská integrace

USA a evropská integrace

Nenápadný půvab americké hegemonie

Přikryl, Pavel

témata: politologie a mezinárodní vztahy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: květen 2018
ISBN: 978-80-246-2704-5
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je určena studentům a badatelům se zájmem o hlubší pochopení americké zahraniční politiky druhé poloviny 20. století a všem, kteří se zabývají historií procesu evropské integrace. Spojené státy byly vždy významným účastníkem debaty o podobě evropského sjednocení. Politika Washingtonu nicméně často vyznívala dvojznačně: na jedné straně lze pozorovat aktivní podporu sjednocení kontinentu, na straně druhé snahu o specifické směřování a zadržování některých evropských ambicí. Autor ve své knize představuje obecnější vysvětlení politiky USA vůči Evropě. Čtenáři předkládá teoretický koncept strategie regionální hegemonie, do něhož zasazuje podrobnou analýzu vývoje americké grand strategy včetně role evropského regionu v jejím rámci, i analýzu konkrétní politiky směřující k ovlivnění evropského integračního procesu.

Recenze

Předkládaná práce se velmi zdařilým způsobem věnuje problematice vzniku a vývoji americké hegemonie v Evropě. Autor svoji pozornost přitom soustředil na analýzu vzájemného vztahu mezi obecnou americkou zahraničně politickou koncepcí a strategií regionální hegemonie v Evropě. Vycházel přitom z předpokladu, že zahraniční politiku Spojených států vůči Evropě a procesu evropské integrace lze považovat za součást obecné a racionálně kalkulované strategie, jejíž nejvyšší úroveň tvoří tzv. grand strategy, reprezentující "představu státu o nej lepším způsobu, jak za daných podmínek zajistit vlastní bezpečnosť". S využitím rozsáhlého souboru literatury o transatlantických vztazích tematizoval autor nejen problematiku motivačních faktorů americké zahraniční politiky vůči Evropě a procesu integrace, ale s využitím srovnávací analýzy jejich vývoje poukázal i na to, jak se v souvislosti s proměnou mezinárodní situace v letech 1945 až 1989, 1990-2001 a po 11. září 2001 modifikoval přístup Spojených států k evropské integraci a Evropě jako takové. Je to právě pestrost vybrané povětšinou anglicky psané literatury, komparativní rozměr a v neposlední řadě i obsáhlé epochální vymezení zkoumaného tématu, zasahující při mapování vývoje velmocenského postavení Spojených států v ekonomické a vojenské oblasti až do 19. století, jež činí z práce velmi slibný publikační záměr, který bude přínosný jak pro odbornou veřejnost, tak pro jazykově méně vybaveného běžného čtenáře. S ohledem na skutečnost, že velmocenské postavení Spojených států a některé z vojenských operací nového milénia vyvolaly četné kontroverse, je nutné ocenit i autorovu snahu o objektivní přístup ke zkoumané problematice.

Z recenzního posudku: PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D.