tištěná kniha e-kniha
Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010

Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010

Přibyl, Stanislav

témata: právo – právní historie, náboženství

brožovaná, 338 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2015
ISBN: 978-80-246-3100-4
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Delimitace a změna jurisdikčních vztahů jsou pro svou ojedinělost v právních dějinách české katolické církve mimořádně zajímavým tématem. Monografie Stanislava Přibyla podává fundovaný přehled právní situace litoměřické diecéze jednadvacet let po sametové revoluci. Pokud je to nutné, všímá si rovněž dění v diecézích sousedních, například založení plzeňského biskupství roku 1993, které mělo zásadní vliv jak na územní rozsah, tak na osobní a majetkové poměry litoměřické církve.
Kniha je výmluvným svědkem „institucionální paměti“ litoměřické diecéze a cennou příručkou pro každého, kdo se v budoucnu bude zabývat jejími dějinami.