tištěná kniha e-kniha
Neurochirurgie

Neurochirurgie

Přibáň, VladimírMraček, Jan (ed.)

témata: lékařské vědy

vázaná, 288 str., 2. vydání
vydáno: prosinec 2022
ISBN: 978-80-246-3688-7
doporučená cena: 380 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice je základním materiálem pro výuku oboru na lékařských fakultách. Společně s přednáškami a praktickými cvičeními tvoří souhrn informací pro přípravu na zkoušku z neurochirurgie. Aktuální text s bohatou grafickou dokumentací poskytne informace i mladým rezidentům v oboru, pro něž může být zdrojem informací při studiu k atestaci z neurochirurgie. Kniha je členěna na část obecnou a speciální. V obecné části byl kladen důraz na neurologicko-neurochirurgickou propedeutiku, zejména na klinické vyšetření pacienta. Ve speciální části upozorňujeme na začlenění nové klasifikace CNS tumorů z roku 2021 a na moderní trendy v terapii cévních onemocnění mozku.