tištěná kniha
McDonald's – tak trochu jiná kultura?

McDonald's – tak trochu jiná kultura?

Pravdová, Markéta

témata: antropologie a etnografie

brožovaná, 248 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2006
ISBN: 80-246-1178-3
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Cílem knihy je na příkladu firmy McDonald's ukázat, jaký sociokulturní vliv má působení globálních korporací na spotřebitele, jaké autority, hodnoty či symboly jsou v jejich reklamě propagovány a jakých jazykových prostředků současná reklama využívá k přesvědčování místního publika. Případová studie reklamních aktivit firmy McDonald's vychází z podrobné analýzy rozsáhlého množství konkrétních reklamních prostředků, zvláště televizních spotů, její výsledky však mají platnost širší - vypovídají o obecných rysech české reklamní, resp. marketingové komunikace.

Recenze

Autorka na příkladu firmy McDonalďs ukazuje, jaký sociokulturní vliv má působení globálních korporací na spotřebitele, jaké autority, hodnoty či symboly jsou v jejich reklamě propagovány a jakých jazykových prostředků současná reklama využívá k přesvědčování místního publika. Případová studie reklamních aktivit firmy McDonalďs vychází z podrobné analýzy rozsáhlého množství konkrétních reklamních prostředků, zvláště televizních spotů, její výsledky však mají platnost širší - vypovídají o obecných rysech české reklamní, resp. marketingové komunikace.
časopis Art & antiques, říjen 2006, str. 126

Markéta Pravdová […] napísala knihu, ktorá je naozaj nová a, parafrázujúc titul predkladaného textu, zároveň "trochu iná". Je o reklame, ale aj o tom, čo je mimo nej - o kultúre, o spoločnosti, o dobe, ktorá súčasnú reklamu živí.
Juraj Rusnák (Mediální studia I/2007, str. 95-98)

Sociologické nedouky mohou v knize potěšit zejména rozbory reklamní tvorby, mechanismů k oslovení kýženého konzumenta či proměn formy reklamní manipulace v posledních letech. McDonald?s - tak trochu jiná kultura? též přináší bohatý soupis dat, vážících se k různým aspektům provozu firmy, či detailní lingvistickou analýzu užívaného slovníku.
Petr Jedlička, Ivo Bystřičan (Literární noviny č. 46, 13. 11. 2006, str. 16)