Základy náhodných procesů II

Základy náhodných procesů II

Prášková, Zuzana

témata: matematika a statistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: listopad 2016
ISBN: 978-80-246-3529-3
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 150 Kč

E-shop

Anotace

Učební text pro posluchače Matematicko-fyzikální fakulty UK. Navazuje na publikaci Z. Práškové a P. Lachouta Základy náhodných procesů I. Obsah: stacionarita, procesy s konečnými druhými momenty, spektrální rozklad autokovarianční funkce, stochastický integrál, spektrální rozklad náhodného procesu, lineární modely časových řad, vybrané limitní věty pro stacionární posloupnosti, predikce, filtrace signálu a šumu, odhady průměru a autokorelační funkce, odhady parametrů v modelech ARMA, periodogram a odhady spektrální hustoty.