tištěná kniha
Trpké vzpomínky na 17. listopad 1939

Trpké vzpomínky na 17. listopad 1939

Pousta, Zdeněk (ed.)

témata: historie – 20. století, biografie a paměti

brožovaná, 224 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2014
ISBN: 978-80-246-2824-0
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Předkládaný sborník, vycházející u příležitosti Mezinárodního dne studentstva – Dne boje za svobodu a demokracii, který je doplněný řadou fotografií, má přispět k poctivým snahám, aby se na události před 75 lety nezapomínalo. Do předkládané publikace je zařazeno proto i několik původních textů z roku 1945. Byly psány velice emotivně, a mají i dokumentární vypovídací hodnotu o době svého vzniku. Navíc tyto před bezmála sedmdesáti lety uveřejněné články nejsou dnes zcela běžně dostupné. Na ně navazují čtyři svědectví vězněných studentů, napsaná v posledních deseti letech, a informace člena exilového studentského výboru MUDr. Karla Macháčka o činnosti našich tehdejších studentů-vojáků v Anglii.
Druhou, poválečnou část, uvádí projev a poselství prezidenta republiky Edvarda Beneše, dále text úvodníku jednoho z hlavních organizátorů světového studentského kongresu v Praze JUDr. Vojtěcha Jandečky, respektované osobnosti studentského hnutí a politického vězně padesátých let. Pro ukázku následují tři projevy, pronesené při každoročních vzpomínkách u Hlávkovy koleje a u Památníku Ruzyň 1939–1941 v areálu bývalých kasáren 17. listopadu v Praze-Ruzyni. Na ně navazuje článek ing. Josefa Jíry z roku 2001 o jeho marné snaze obnovit důstojný původní název mezinárodního svátku 17. listopadu.
Finská badatelka Johanna Kulmala studuje formu dopisů jako prostředek myšlenkového spojení lidí v mimořádných životních podmínkách. K tomu jí poskytla pramen také uvedená Lorencova korespondence ze Sachsenhausenu.
PhDr. Jiří Pulec, ředitel Archivu Masarykovy univerzity v Brně, poskytl pro sborník ze sbírek archivu cyklostylovaný strojopis Rudolfa Maška Z deníku padlého letce. Je to neznámý příspěvek k nesnadným cestám studentů k formující se československé zahraniční armádě na západě.
Na závěr bylo zařazeno připomenutí mezinárodní konference (referáty Marka Ďurčanského, Zdeňka Pousty a Petra Svobodného), která se konala 21.–23. listopadu 2009 v Novém muzeu Památníku Sachsenhausen.