tištěná kniha
Dějiny Univerzity Karlovy IV (1918-1990)

Dějiny Univerzity Karlovy IV (1918-1990)

Pousta, ZdeněkHavránek, Jan

témata: historie, Univerzita Karlova

vázaná, 672 str., 1. vydání
vydáno: duben 1998
ISBN: 80-7184-5396
doporučená cena: 780 Kč

E-shop

Anotace

Závěrečný díl Dějin Univerzity Karlovy zahrnuje období od vzniku Československé republiky až po listopad 1989. Kritický pohled na univerzitní život ve 20.století. Popis vzniku dalších fakult, kateder a nových oborů. Samostatně popsán i vývoj německé univerzity až do jejího zániku. Publikace obsahuje bohatý obrazový materiál.

Čtyřsvazkové dílo, vycházející k 650.výročí založení Univerzity Karlovy v Praze je určeno všem zájemcům o české kulturní a intelektuální dějiny. První svazek zachycuje období středověku a raného novověku od založení univerzity do roku 1622. Druhý díl, zahrnující především jezuitskou epochu, je doveden do roku 1802, kdy se univerzita stala státní institucí. Třetí díl je věnován dalším dějinám pražské univerzity až do vzniku Československé republiky. V tomto období se původní Karlo-Ferdinandova univerzita rozdělila na dvě vysoké školy - na českou a německou univerzitu. Poslední svazek přináší výklad o meziválečném vývoji obou univerzit, o proměnách Univerzity Karlovy po II. světové válce, a je doveden až do roku 1990. Každý svazek obsahuje bohatý obrazový materiál.

Čtyřsvazkové dílo, vycházející k 650.výročí založení Univerzity Karlovy v Praze je určeno všem zájemcům o české kulturní a intelektuální dějiny.
I. 1348-1622
II. 1622-1802
III. 1802-1918
IV. 1918-1990
Každý svazek obsahuje bohatý obrazový materiál.