tištěná kniha
Strategic Governance and the Czech Republic

Strategic Governance and the Czech Republic

Potůček, Martin a kol.

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 196 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2009
ISBN: 978-80-246-1681-0
doporučená cena: 195 Kč

E-shop

Anotace

Kniha pojednává o koncepčních základech strategického vládnutí a možnostech jeho analýzy prostřednictvím měřitelných indikátorů. Text podává přehled o vývoji snah o využívání strategického vládnutí v ČR po roce 1989 v kontextu globalizace a integrace do EU.
Zkoumány jsou role elit, širší veřejnosti, politických stran, médií, veřejných rozpočtů. Závěrečná kapitola obsahuje stručný přehled vybraných strategických dokumentů z celostátní, regiononální a lokální úrovně. Zejména pro střední úroveň veřejné správy práce předkládá návrhy na nové procesy strategického vládnutí a vylepšení stávajících postupů. Práce vychází v angličtině.

Obsah

INTRODUCTION
Martin Potůček

1. STRATEGIC GOVERNANCE
1.1 Conceptual Foundations of Strategie Governance
Martin Potůček
1.2 Analysing and Evaluating Major World Approaches to the Construction and Utilisation of Governance Indicators
Martin Nekola

2. STRATEGIC GOVERNANCE IN THE CZECH REPUBLIC AFTER 1989
Martin Potůček, Jan Přikryl, and Vladimír Benáček
2.1 Backround
2.2 The development of strategie governance at the central level of public administration
2.3 The influence of EU Structural Funds on strategie governance in the Czech Republic
2.4 The development of strategie governance at the regional and local levels

3. ACTORS AND INSTRUMENTS OF STRATEGIC GOVERNANCE
3.1 TheAttitudes, Behaviours, andValues of Elites and the General Public in Relation to Strategie Governance
Pavol Frič, Libor Prudký, and Hana Paterová
3.2 Programmes in the Work ofPolitical Parties as an Instrument of Strategie Governance
Petr Just
3.3 The Media and Strategie Governance
Antonín Rašek
3.4 Public Budgets as a Policy Instrument in Strategie Governance František Ochrana

4. CASE STUDIES
4.1 Introduction
Martin Potůček
4.2 The Strategy for Sustainable Development
Marta Nachtmannová
4.3 The Economie Growth Strategy
Marta Nachtmannová and Vladimír Benáček
4.4 National Action Plan on Social Inclusion 2004-2006
Martin Potůček
4.5 National Employment Policy in the Context of EES?
The Fiction of Effective Multi-level Governance
Milena Jabůrková and Ondřej Mátl
4.6 The Security Strategies and Security Conceptions
Jiří Síla
4.7 Hradec Králové: From an Expert Approach to a Community Approach in Strategie Planning
Pavel Mička
4.8 The Velké Meziříčí City Development Plan (2004)
Jan Přikryl
4.9 The Sustainable Development Strategy of the Liberec Region
Hana Paterová and Zuzana Drhová
4.10 The National Programme for the Development of Education in the Czech Republic - White Paper
Arnošt Veselý

5. CONCLUSION
Martin Potůček

ABOUT THE AUTHORS

INDEX

STRATEGIC GOVERNANCE AND THE CZECH REPUBLIC

Recenze

Kniha je fundovaným nástinem problematiky strategického vládnutí, resp. kritického posouzení toho, jaká je kvalita tohoto procesu v České republice. Malému kolektivu se podařilo vytvořit širokou základnu pro další odborné zkoumání neobyčejně širokého a hlubokého tématu. Základní otázkou je, nakolik cenné myšlenky z uchopené teorie a z empirického výzkumu najdou uplatnění v praxi, nakolik jsou nositelé strategického vládnutí schopni a zejména ochotni využít tyto poznatky v praxi vládnutí, např. při řešení konfliktů ve společnosti, rozdílů ve společnosti (v bohatých strukturách asymetrie v duchovní, hmotné, kulturní atd. úrovních).
Práce kolektivu autorů není pouze shrnutím teoretických východisek v literatuře zpracované na téma vládnutí resp. strategické vládnutí, je tvůrčím počinem: tato skutečnost je prezentována rozborem strategického vládnutí a jeho konkrétního vyjádření a hodnocení strategického vládnutí v ČR (např. v době různých předsedů vlád v letech 1989 - 2006).

Z recenzního posudku: Max Fischel