tištěná kniha e-kniha
Public Policy

Public Policy

A Comprehensive Introduction

Potůček, Martin et al.

témata: sociologie, politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 308 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2017
ISBN: 978-80-246-3556-9
doporučená cena: 450 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je určena především zahraničním studentům veřejné politiky. Představuje originální příspěvek k již publikovaným učebnicím veřejné politiky - jakožto mladé, leč rychle se rozvíjející mezioborové disciplíny. Čerpá z mnohaletých zkušeností autora z výzkumu i z výuky této disciplíny v České republice i v zahraničí. První část je teoretická, kapitoly jsou řazeny od nejobecnějších témat (vymezení klíčových pojmů, hodnotové základy oboru, soudobá podoba vládnutí) ke konkrétnějším charakteristikám aktérů, institucí a nástrojů veřejné politiky. Druhá část (zpracovaná spolu s Veronikou Rudolfovou) je věnována případovým studiím z oblasti reforem důchodového systému. Tyto případové studie jsou vhodně provázány s předchozí teoretickou částí a jsou tak pro čtenáře snadněji pochopitelné, právě tak jako možnosti uplatnění různých teorií ve výzkumné praxi. Kromě studentů je kniha určena i politikům, úředníkům, představitelům občanského a komerčního sektoru a dalším veřejně činným osobnostem se zájmem o rozhodování založeném na znalostech.

Recenze

Rozsáhlý učebnicový text prof. Martina Potůčka představuje originální příspěvek k současným učebnicím veřejné politiky. Kniha je určena především zahraničním studentům veřejné politiky ve středoevropském kontextu. Z velké části vychází z knihy Veřejná politika (C.H. Beck, 2016). Anglická verze učebnice je ovšem upravena s ohledem na omezené znalosti reálií ČR a celého středovýchodního regionu u předpokládané populace čtenářů. To se promítlo zvláště do výběru řady příkladů ilustrujících teoretičtější pasáže textu v části A a do výkladu tří případových studií v části B. Značných změn doznala i reference na relevantní literaturu, kde byly české prameny nahrazeny zdroji v anglickém jazyce.
Prof. Potůček čerpá ze svých mnohaletých zkušeností, které promítá do struktury i obsahu textu. Ačkoli jde o učebnici, autorský rukopis je zde evidentní. Hlavním pozitivem knihy je to, že nekopíruje "klasické" učebnice veřejné politiky, ale je zde řada témat a perspektiv, které tyto učebnice neobsahují. Učebnici například otvírají kapitoly o veřejných zájmech, hodnotách a vládnutí, které v mnoha jiných učebnicích nejsou vůbec zastoupeny, a pokud ano, tak pouze okrajově.
Velkou přidanou hodnotou knihy je také rozsáhlá část B (zpracovaná spolu s Veronikou Rudolfovou) věnovaná případovým studií z oblasti důchodového systému. Tyto případové jsou vhodně provázány s předchozí teoretickou částí a jsou tak pro čtenáře snadněji pochopitelné.
(...)
Celkově je třeba konstatovat, že předložená učebnice je výsledkem a zúročením dlouhodobé systematické práce a mnohaletých zkušeností.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.