tištěná kniha e-kniha
Příběhy budování občanského sektoru v České republice po roce 1989

Příběhy budování občanského sektoru v České republice po roce 1989

Pospíšilová, TerezaŠťovíčková Jantulová, Magdaléna

témata: biografie a paměti, historie – 20. století, politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 290 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2019
ISBN: 978-80-246-4427-1
doporučená cena: 360 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Příběhy budování občanského sektoru v České republice po roce 1989 přináší nový pohled na utváření občanského sektoru v České republice v 90. letech, a to perspektivou vyprávění osobností, které se do něj aktivně zapojily. Chce oslovit nejen odborníky z oblasti sociologie, politologie či historie, ale i širší čtenářskou obec, a přispět k poznání tohoto bouřlivého a v mnoha ohledech přelomového období, které mělo vliv i na současné rysy a problémy občanské společnosti.
Kniha přináší 18 příběhů osobností, které po roce 1989 stály u zrodu nových organizací občanské společnosti, jako byla například Nadace Partnerství, Bílý kruh bezpečí či Konto Bariéry. V první části knihy čtenáři najdou kontext současného poznání, včetně klíčových témat a definic, údajů o velikosti a vývoji občanského sektoru a jeho historických, politických a sociokulturních souvislostí, který mohou využít při čtení vyprávění ve druhé části knihy.

Příběhy budování občanského sektoru v České republice po roce 1989 pomáhají hledat odpovědi na otázky jako: Začínalo budování občanské společnosti po roce 1989 opravdu „od nuly“? S jakými vizemi se na něm jeho aktéři podíleli, jaké problémy řešili a co pro ně přitom znamenala idea občanské společnosti?