tištěná kniha e-kniha
Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost

Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost

Česká katolická teologie 1850–1950 a výzvy přírodních věd

Pospíšil, Ctirad V.

témata: náboženství
edice: Teologie

brožovaná, 416 str., 1. vydání
vydáno: únor 2017
ISBN: 978-80-246-3441-8
doporučená cena: 370 Kč

E-shop

Anotace

Nová monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století. V první části autor představuje poměr dobové teologie k astronomii a neshledává zde sebemenší konflikt. Druhá část pojednává o postoji teologie k evoluci v oblasti fauny a flóry. I zde se rýsuje značná otevřenost k faktu evoluce, nikoli však k jejímu materialistickému pojetí.
Hlavní třecí plochou byla vize evolučního vzniku lidstva, která vyvolávala bouřlivé diskuse nejen v oblasti teologie, ale také mezi představiteli jiných vědních oborů. Autor zachycuje nejen postoje českých teologů, ale také těch, kdo tuto koncepci vzniku lidstva propojovali s křesťanskou teologií stvoření a antropologií již od posledních desetiletí 19. století a na počátku století dvacátého.
V českém prostředí doposud zcela nezpracovaná tematika s řadou přínosů i na poli mezinárodního bádání dokládá, že postoj teologů nebyl zdaleka jednoznačně zamítavý a že již od dvacátých let minulého století bylo přijímání vzniku lidského těla evolucí vcelku běžným standardem katolické teologie stvoření zejména v německy mluvících zemích a ve spojitosti s tím i v Čechách a na Moravě.

Recenze

Pospíšilova kniha zaujme teology s podobným, to jest přírodovědným zájmem a zároveň poslouží jako bohatá studnice textů, komentářů a úvah. I samotná monografie, dostupná též jako e-kniha, volá ve vizuálním světě po interaktivním zpracování, v němž by kromě základního díla byly k dispozici všechny citované texty v plném znění s přesahem do elektronických databází. Bylo by to možné? Domnívám se, že ano. Není sporu, že obor teologie přírodních věd Ctirad Václav Pospíšil založil a rozvíjí. Jde však také o to, aby se našel atraktivní způsob prezentace pro čtenáře i mimo úzký okruh českých teologů a teoložek. Fotografie, dokumenty a bohatá faktografická příloha čtenáře v době věčného on-line studia, práce i odpočinku lákají nejvíce. Buď jak buď, tato kniha by rozhodně neměla zapadnout.
Zdeněk A. Eminger (iLiteratura.cz)

Nejnovější tituly v edici