tištěná kniha e-kniha
Zelené dějiny světa

Zelené dějiny světa

Životní prostředí a kolaps velkých civilizací

Ponting, Clive

témata: historie, přírodní vědy – environmentalistika, antropologie a etnografie

brožovaná, 478 str., 1. vydání
překlad: Hrubý, Jiří
vydáno: květen 2018
ISBN: 978-80-246-2496-9
doporučená cena: 450 Kč

E-shop

Anotace

Publikace přináší nový pohled na dějiny lidstva, vzestup velkých civilizací a příčiny jejich pádu. Upozorňuje na to, jak zásadním se stalo vyčerpání dostupných přírodních zdrojů při zhroucení velkých kultur v historii lidstva, a popisuje vliv životního prostředí na naše dějiny během posledních 10 000 let. Svůj výklad začíná na Velikonočním ostrově, který slouží jako odstrašující příklad neschopnosti lidské společnosti zastavit ničení přírodních zdrojů.
Naše globální společnost v současnosti těží nesrovnatelně rozsáhlejší zdroje – budeme schopni překonat překážky, které vedly k zániku předchozích civilizací? Clive Ponting nenavrhuje řešení, ale poskytuje rozsáhlý a střízlivý pohled na historii lidstva a jeho vztah k životnímu prostředí.

Obsah

Předmluva

1. Na co poukazuje případ Velikonočního ostrova
2. Základy historie
3. Devadesát devět procent dějin
4. První velký skok
5. Destrukce a přežití
6. Nekonečné úsilí
7. Myšlenkové směry
8. Drancování světa
9. Základy nerovnosti
10. Nemoci a smrt
11. Velká čísla
12. Druhý velký skok
13. Vzestup měst
14. Vznik blahobytné společnosti
15. Znečišťování světa
16. Globální systém v ohrožení
17. Stín minulosti

Doporučená literatura
Rejstřík

Recenze

Pisatel nepojednává o slavných osobnostech ani o bitvách či revolucích, nýbrž o tlaku sotva změnitelné každodennosti, zvláště vykazuje-li stále se zhoršující tendenci. Nyní, když civilizace – byť v různém stupni vývoje a v rozličných podobách – pokrývá celý svět, není příliš pravděpodobné, že by určitý civilizační segment civilizace vyhynul a vymizel. […]
Jan Jaroš (Kultura21.cz)

Publikace přináší ucelený pohled na dějiny lidstva, vzestup velkých civilizací a příčiny jejich pádu. Upozorňuje na to, jak zásadním se stalo vyčerpání dostupných přírodních zdrojů při zhroucení velkých kultur v historii lidstva, a popisuje zásadní vliv životního prostředí na naše dějiny během posledních 10 000 let. […]
Autor s až drásavou chladnokrevností sleduje, jak vinou lidské činnosti postupně mizely jednotlivé živočišné druhy, počínaje divokými slony ve starém Egyptě či lvy a bobry v antickém Řecku. […]
Publikace vyznívá jako drsná obžaloba lidstva za jeho několikatisícileté sebevražedné ničení přírody, která ústí v ostrou kritiku sobectví a nezodpovědnosti zvláště nejbohatších států současnosti, především USA.
Jan Lukavec (iLiteratura.cz)