tištěná kniha e-kniha
Moderní hispanoamerická literatura

Moderní hispanoamerická literatura

Poláková, Dora a kol.

témata: literární věda, iberoamerikanistika, divadlo

brožovaná, 444 str., 1. vydání
vydáno: duben 2023
ISBN: 978-80-246-5499-7
doporučená cena: 440 Kč

E-shop

Anotace

Tato publikace chce postihnout stěžejní momenty a směry hispanoamerických literatur od konce 19. století do počátku 21. století. Každou epochu zastupují klíčoví autoři a jejich zásadní díla. Text chce vyzdvihnout různorodost a modernost hispanoamerické literatury, sílu, již má v nejrůznějších žánrech a kterou vyzařují nejen velké země a metropole, ale jež v některých dějinných okamžicích přicházela i ze zemí menších, opomíjených. Jedná se o přehledovou knihu, která by měla sloužit nejen studentům programů zaměřených na hispanoamerický a iberoamerický region, ale rovněž všem těm, kteří se o tuto kulturní oblast zajímají jako čtenáři, cestovatelé a další.

Recenze

Jak je publikace Moderní hispanoamerická literatura pojata, co je jejím cílem a kdo by měl být jejím čtenářem?

Jak říkám každému, kdo se mě na knihu zeptá, první otázkou před lety bylo, zda se do toho vůbec pustit. Je za tím spousta váhání a obav. A občasný pocit zmaru, který podle mého zná každý vyučující hispanoamerické literatury: jak se dá vyučovat, přednášet, popsat… literatura, vlastně literatury celého kontinentu a mnoha zemí? S trochou nadsázky si představte, že byste měl za úkol popsat v jednom svazku moderní evropskou literaturu. Samozřejmě lze namítnout, že hispanoamerické literatury spojuje jazyk, ale přesto je to obrovské, různorodé území, kulturně heterogenní, s různými etniky, dalšími jazyky apod. Když jsme si na prvotní otázku odpověděli ano, pustíme se do toho, hned jsme věděli, že je marné pokoušet se o to „mít tam všechno“. Jak píšu v úvodu knihy, není nic snazšího než najít něco, co v ní chybí… Dodejme ale, že toho chybí spousta i v několikasvazkových dějinách literatur, které vznikly a vznikají ve španělsky mluvících zemích. O co nám tedy šlo? Chtěli jsme postihnout klíčová období, směry a reprezentativní autory. Má to být kniha, která pomůže těm, kteří už něco z hispanoamerické literatury znají, a navede ty, kteří ji teprve oťukávají. A koncipovali jsme ji jako publikaci pro široké publikum, studenty, cestovatele, nadšené čtenáře, zkrátka pro všechny, kteří chtějí poznat region, který se zdá daleký a exotický, ale který má nakonec mnoho společného i s evropskou tradicí a historií.

Co vše tedy v knize najdeme?
Knihu jsme rozčlenili do osmi obsáhlých kapitol, z nichž prvních šest je víceméně chronologických, poslední dvě se soustředí na určitý žánr či literární druh. Časovými mezníky jsou přelom 19. a 20. století na jedné straně a počátek 21. století na druhé. Modernismus, což je v hispanské oblasti obdoba symbolismu a fin de siècle, je momentem, kdy Hispanská Amerika vstupuje do modernity, kde se otevírá světu a kdy Hispanoameričané vyvážejí modernismus do Španělska. Sledujeme vývoj prózy i poezie po celé 20. století a nabízíme přehled esejistické a divadelní tvorby stejného časového období. A pokusili jsme se zmapovat i nejnovější tendence, byť jsme si vědomi, že v tomto případě chybí kritický odstup. Zkrátka až čas ukáže, co ze současných hvězdných jmen přetrvá.
– z rozhovoru s Dorou Polákovou pro H7O, 5. 6. 2023