tištěná kniha e-kniha
T. G. Masaryk and the Jewish Question

T. G. Masaryk and the Jewish Question

Pojar, Miloš

témata: historie, judaistika, biografie a paměti

brožovaná, 258 str., 1. vydání
překlad: Turner, Gerald
vydáno: květen 2019
ISBN: 978-80-246-3879-9
doporučená cena: 360 Kč

E-shop

Anotace

Anglický překlad úspěšného titulu prvního polistopadového velvyslance v Izraeli M. Pojara je výsledkem celoživotního zájmu autora o nelehké a dlouhodobě tabuizované téma. Již od samizdatového sborníku TGM a naše současnost patří český antisemitismus v širokém kontextu znovu ke zkoumaným tématům, kniha přináší užitečné shrnutí názorů TGM z jeho tvorby a politické činnosti, včetně podrobného popisu historicky první návštěvy hlavy státu v Palestině v r. 1927. Anglické vydání je doplněno předmluvou Shlomo Avineriho a osobní esejí od Petra Pitharta.