e-kniha
Výpisky z lineární algebry očima nematematika

Výpisky z lineární algebry očima nematematika

Plešinger, Martin

témata: matematika a statistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červenec 2023
ISBN: 978-80-246-5554-3
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Anotace

Učební text pokrývá vybrané oblasti z lineární algebry, jednoho z úhelných kamenů matematiky, se kterým se setkávají studenti nejen matematických programů. Autor, který sám přichází ze světa inženýrství, na text hledí očima nematematika a tak ho představuje také čtenářům. Oproti mnoha jiným učebním textům je věnována velká pozornost všem důležitým detailům. Výklad je veden podrobně, pečlivě a velmi srozumitelně. Autor s velkou odbornou a pedagogickou erudicí čtenáři objasňuje vše podstatné a vede jej k hlubokému vhledu do studované látky, zároveň se ale snaží, aby byl text v rámci možností čtivý.
Kniha prochází klasické oblasti lineární algebry, přičemž výklad samotný je veden z možná ne zcela obvyklé pozice. Konkrétně se věnuje popisu základních stavebních kamenů oboru, totiž vektorů a matic, jejich součinům a řešení soustav lineárních rovnic. Text přitom čtenáře vybaveného obvyklými středoškolskými znalostmi plynule doprovází až do abstraktního vektorového prostoru. Přes diskuzi o měření vzdáleností a úhlů v tomto prostoru se přeneseme k úlohám ortogonalizace a shodným zobrazením. Základní věta algebry o kořenech komplexních polynomů nás zase posune k problematice vlastních čísel a vektorů.