tištěná kniha e-kniha
Versification and Authorship Attribution

Versification and Authorship Attribution

Plecháč, Petr

témata: literární věda, matematika a statistika
koedice s: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

brožovaná, 98 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2021
ISBN: 978-80-246-4871-2
doporučená cena: 550 Kč

E-shop

Anotace

Pro rozpoznávání autorství básnických textů nabízí současná stylometrie řadu metod založených na analýze pestré škály textových rysů (např. frekvence slov, frekvence znakových n-gramů). Jeden podstatný aspekt těchto textů ovšem zůstává stranou, a to jejich stránka versologická. Tato kniha proto na třech korpusech básnických textů (českých, německých a španělských) analyzuje, do jaké míry lze versologické charakteristiky využít jako indikátor autorství. Versologické charakteristiky jsou dále využity při řešení dvou případů sporného autorství (veršované drama The Two Noble Kinsmen a básně připisované Gavriilu Batěnkovovi).