tištěná kniha e-kniha
Versification and Authorship Attribution

Versification and Authorship Attribution

Plecháč, Petr

témata: literární věda, matematika a statistika
koedice s: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

brožovaná, 98 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2021
ISBN: 978-80-246-4871-2
doporučená cena: 550 Kč

E-shop

Anotace

Pro rozpoznávání autorství básnických textů nabízí současná stylometrie řadu metod založených na analýze pestré škály textových rysů (např. frekvence slov, frekvence znakových n-gramů). Jeden podstatný aspekt těchto textů ovšem zůstává stranou, a to jejich stránka versologická. Tato kniha proto na třech korpusech básnických textů (českých, německých a španělských) analyzuje, do jaké míry lze versologické charakteristiky využít jako indikátor autorství. Versologické charakteristiky jsou dále využity při řešení dvou případů sporného autorství (veršované drama The Two Noble Kinsmen a básně připisované Gavriilu Batěnkovovi).

Recenze

Predstavené nové metódy určovania autorstva poetických textov dávajú v kombinácii s tými doteraz používanými lepšie výsledky, pričom sa zdá, že sú vhodné bez ohľadu na jazyk, ktorým je text napísaný. Kniha predstavuje dva zaujímavé výsledky a iste bude zdrojom inšpirácie pre ďalší výskum v tejto oblasti. Okrem primárneho cieľa — vylepšenie metód na určovanie autorstva poetických textov — prináša podnety, ktoré túto oblasť presahujú. Vlastnosti verša použité v týchto metódach si žiadajú aj teoretický výskum, a idea použiť pri určovaní autorstva vlastnosti typické pre poéziu sa dá realizovať per analogiam aj pri iných žánroch (ak sa podarí identifikovať také vlastnosti typické pre jednotlivé žánre, ktoré prispejú k spoľahlivejšiemu určeniu autorstva). Recenzovaná kniha je teda ďalším kvalitným príspevkom Petra Plecháča k rozvoju (najmä, no nielen) verzológie.
Ján Mačutek (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 6. 3. 2023)