tištěná kniha
Latinská terminologie pro zubní lékařství

Latinská terminologie pro zubní lékařství

Plašilová, JiřinaKašparová, Irena

témata: jazykové učebnice, lékařské vědy

brožovaná, 250 str., 1. vydání
vydáno: květen 2022
ISBN: 978-80-246-5038-8
doporučená cena: 330 Kč

E-shop

Anotace

Publikace představuje základní studijní literaturu latinské terminologie pro obor zubní lékařství na LF UK v Plzni. Učebnice seznamuje uživatele se základy gramatických a lexikálních jevů potřebných v teoretických, preklinických i klinických oborech. Je rozdělena na dvě části – první se zabývá anatomickým názvoslovím, přičemž výklad gramatiky se omezuje na nominativy a genitivy singuláru a plurálu, v oblasti slovotvorby je předkládáno poučení o latinských a řeckých prefixech a latinských sufixech užívaných v anatomických názvech. Druhá část je věnována klinickému názvosloví a receptuře. Zvláště slovní zásoba je zaměřena na obor stomatologie. V gramatické části je výklad rozšířen o užití akuzativů a ablativů substantiv a adjektiv, dále o užití nejdůležitějších slovesných tvarů a číslovek. Výklad slovotvorby je doplněn o řecké sufixy a řecké slovní základy v klinických termínech. V závěru učebnice jsou připojeny centrální slovníky latinsko-český a česko-latinský.