tištěná kniha
Transplantace srdce

Transplantace srdce

Pirk, JanMálek, Ivan a kol.

témata: lékařské vědy – kardiologie

vázaná, 288 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2008
ISBN: 978-80-246-1606-3
doporučená cena: 355 Kč

E-shop

Anotace

Další z řady monografických publikací Nakladatelství Karolinum věnovaných jednotlivým oborům transplantační medicíny. Kniha syntetickou formou shrnuje problematiku jednoho z nejnáročnějších lékařských zákroků, počínaje jeho historií, přes klinické aspekty stavu pacientů, techniku a postup operace a pooperační péči, až po speciální případy a aktuální stav výzkumu a praxe. Připravil prof. Jan Pirk a kolektiv autorů - lékařů Kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, jednoho ze dvou pracovišť v ČR, která úspěšně transplantaci srdce provádějí.

Obsah

Předmluva

1. Historie transplantace srdce a plic (J. Pirk)
1.1 Období bájí
1.2 Experimentální transplantace
1.3 Klinická transplantace

2. Pacienti před ortotopickou transplantací srdce
2.1 Patofyziologie a klinické aspekty srdečního selhání (M. Kubánek)
2.1.1 Definice a etiologie
2.1.2 Patofyziologie
2.1.3 Epidemiologie a prognóza
2.1.4 Klinická terminologie
2.1.5 Klinická definice a diagnostika
2.1.6 Metody pro stanovení pokročilosti onemocnění a pro monitoraci léčby
2.2 Farmakoterapie chronického srdečního selhání (I. Málek)
2.2.1 Základníopatření
2.2.2 Farmakoterapie
2.2.3 Závěr
2.3 Nefarmakologická léčba
2.3.1 Alternativní chirurgické metody (J. Pirk)
2.3.2 Kardiostimulace a implantace automatického kardioverteru/defibrilátoru (V. Vančura)
2.3.3 Mechanické podpory (I. Netuka, J. Malý)
2.4 Výběr nemocných k transplantaci srdce (I. Málek)
2.4.1 Indikace k ortotopické transplantaci srdce
2.4.2 Prognostická stratifikace
2.4.3 Přidružená onemocnění
2.4.4 Reverzibilní faktory srdečního selhání
2.4.5 "Mosty" k transplantaci srdce
2.4.6 Vyšetření příjemce

3. Transplantace srdce
3.1 Dárce srdce (J. Pirk, I. Málek)
3.2 Operační technika (J. Pirk)
3.2.1 Odběr srdce dárce
3.2.2 Technika ortotopické transplantace srdce
3.3 Anesteziologický postup u transplantace srdce (A. Březina)
3.3.1 Pfedoperační příprava
3.3.2 Úvod do anestezie
3.3.3 Peroperační postup
3.3.4 Časná pooperační péče u nemocných po transplantaci srdce
3.4 Anesteziologický postup při operaci u nemocných po transplantaci srdce (A. Březina)
3.4.1 Úvod
3.4.2 Imunosuprese
3.4.3 Anesteziologický postup
3.4.4 Závěr

4. Dlouhodobá péče o nemocné po ortotopické transplantaci srdce
4.1 Problémy po transplantaci srdce
4.1.1 Rejekce štěpu (I. Málek, T. Marek)
4.1.2 Imunosupresivní profylaxe a léčba (M. Hegarová)
4.1.3 Infekční komplikace po transplantaci srdce (M. Podzimková)
4.1.4 Koronární nemoc srdečního štěpu (M. Kocík)
4.1.5 Nádorová onemocnění po transplantaci srdce (L. Hošková)
4.2 Praktické poznámky k péči o nemocné po transplantaci srdce (I. Málek)
4.3 Výsledky (I. Málek)
4.3.1 Přežívání nemocných
4.3.2 Morbidita po transplantaci srdce
4.3.3 Pozdní selhání štěpu
4.3.4 Kvalita života po transplantaci srdce

5. Speciální situace
5.1 Retransplantace srdce (I. Málek)
5.2 Transplantace srdce u dětí (J. Pirk)
5.3 Kombinované transplantace srdce a dalších orgánů (I. Skalský)
5.3.1 Transplantace srdce a plic
5.3.2 Transplantace srdce a ledviny
5.3.3 Transplantace srdce ajater
5.4 Xenotransplantace (J. Pirk)
5.5 Heterotopická transplantace srdce (J. Pirk)

6. Doporučené postupy - IKEM 2007 (I. Málek a spol.)
6.1 Pacient před transplantací srdce
6.2 Dárce srdce
6.3 Transplantace srdce - operační technika
6.4 Rejekce
6.5 Imunosuprese
6.6 Infekční komplikace po transplantaci srdce
6.7 Malignity
6.8 Další komplikace
6 9 Patofyziologie transplantace srdce z pohledu anesteziologa
6.10 Mechanická srdeční podpora
6.11 Resynchronizační léčba
6.12 Transplantace srdce a plic
6.13 Počty výkonů

Zkratky
Rejstřík