tištěná kniha e-kniha
Investigating Aspects of Academic Discourse

Investigating Aspects of Academic Discourse

Pípalová, Renata

témata: lingvistika

brožovaná, 176 str., 1. vydání
vydáno: leden 2024
ISBN: 978-80-246-4093-8
doporučená cena: 280 Kč

E-shop

Anotace

Monografie se věnuje anglickému odbornému diskursu a zaměřuje se na několik jeho zásadních rysů. Ačkoli probírá celou řadu dílčích témat, kniha se zabývá především třemi standardy textuality, a sice intertextualitou, koherencí a informativitou. V publikaci se všechny tyto standardy protínají v globálním tématu, které je zde jedinečně uchopeno jako soubor relevantních rysů – je ztvárněno v titulech, v klíčových slovech a jejich výskytu v samotném textu a rozvíjí se v jednotlivých odborných subžánrech, tématech odstavců a dále se prohlubuje zahrnutím relevantních citací. Tato monografie se věnuje výhradně psanému odbornému diskursu. Soustavně vychází z analýzy autentických dat diskursu humanitních věd. Publikaci profilují především stylistické, textově-lingvistické a diskursní analýzy, které čerpají z celé škály relevantních teorií včetně aktuálního členění větného, čímž nepřímo ověřují jejich nosnost. Všechny kapitoly předkládají kvantitativní i kvalitativní analýzu dat, mezi těmito pohledy usilují o rovnováhu a pokoušejí se vždy o funkční interpretaci zjištění. Z epistemologického hlediska jsou všechny studie zahrnuté do této publikace pevně spjaty s funkčně strukturalistickou tradicí Pražské školy, která je přirozeně obohacena o moderní přístupy ze světové lingvistiky.