tištěná kniha e-kniha
Staroměstská exekuce

Staroměstská exekuce

Petráň, Josef

témata: historie – raný novověk

vázaná, 352 str., 5. vydání
vydáno: březen 2022
ISBN: 978-80-246-5055-5
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Staroměstskou exekuci otevírá Josef Petráň vylíčením krvavého dramatu na Staroměstském rynku 21. června 1621, jehož obětí bylo 27 vůdců stavovského povstání. Od této události odvíjí v retrospektivním pohledu a několika dějových rovinách spádně koncipovaný příběh protihabsburského odboje českých stavů v letech 1618–1620, uzavřený jejich porážkou 8. listopadu 1620 na Bílé hoře. Do výkladu bělohorské tragédie, v závěru reflektované jako dějinný mýtus, zahrnuje vedle rekonstrukcí hlavních událostí i osudy jejich protagonistů, vysvětluje strukturu správy Českého království, náboženské souvislosti i mocenské ambice vládců raně novověké Evropy.