tištěná kniha
Praha univerzitní

Praha univerzitní

Petráň, JosefPetráňová, Lydia

témata: pragensia, Univerzita Karlova
edice: Praha

brožovaná, 216 str., 1. vydání
vydáno: duben 2018
ISBN: 978-80-246-3785-3
doporučená cena: 370 Kč

E-shop

Anotace

Praha je centrem univerzitní vzdělanosti už bezmála sedm století. Psal se 7. duben roku 1348, kdy český král a budoucí římský císař Karel IV. založil ve svém sídelním městě první vysoké učení na sever od Alp a na východ od Rýna. Své výsadní postavení ve střední Evropě Karlova univerzita ztratila po vzniku univerzit v sousedních zemích a v Praze jí od druhé poloviny 16. století začala konkurovat – do jejich sloučení v roce 1654 – jezuitská akademie v Klementinu. Potřeba vzdělání v oborech technických a zemědělských vedla v roce 1718 ke vzniku inženýrské školy, pozdější polytechniky, posléze Českého vysokého učení technického. Na samém konci 18. století byly v Praze položeny základy výtvarné akademie, později k ní přibyla Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Ostatní veřejné vysoké školy v Praze vznikly po druhé světové válce: AMU 1945, Česká zemědělská univerzita 1952, Vysoká škola chemicko-technologická 1952 a Vysoká škola ekonomická 1953. V roce 1993 jejich počet navýšila Policejní akademie. Průvodci po historii a místopisu pražských vysokých škol i komentátory akademického života, srostlého s kulturou a společenským děním v české metropoli, jsou Josef a Lydia Petráňovi.

Recenze

Pro úspěšnou populárně historickou, bohatě ilustrovanou ediční řadu Karolina připravila dvojice zkušených autorů zajímavý a užitečný svazek o Univerzitě Karlově, jejich fakultách a dalších vysokých školách v Praze. Kniha vychází z bohaté palety monografií i studií, které zejména Josef Petráň, editor a spoluautor velkých dějin UK z let 1994-1998, již od 80. let publikoval k dějinám naší alma mater, konkrétně pak především k dějinám filosofické fakulty a ke Karolinu, resp. k universitním sbírkám.
Text, průběžně doprovázený kvalitními, převážně barevnými fotografiemi vychází od založení university, podrobněji se obírá universitními dějinami středověku a raného novověku a posléze - systematicky od poloviny 19. stol. - je prolíná i kratšími informacemi o existenci a dějinách ostatních pražských vysokých škol. Ve vší stručnosti je universitní příběh doveden až do listopadové revoluce a nového startu pole vysokoškolského zákona z roku 1990. Poté následují fotografické, rozsáhlými popiskami doprovázené pohledy na dnešní fakulty UK a na ostatní pražské VŠ.
Kniha je svižně psaná, přehledná, informativní a výtečné zapadá do rámce zmíněné ediční řady.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Jiří Pešek

Publikace Praha univerzitní je věnována historii vysokého školství na území Prahy v průběhu 600 let. Přirozeně největší pozornost je věnována Univerzitě Karlově (včetně její německé části) a opominuty nejsou ani umělecké školy jako Akademie výtvarného umění či Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Text je přehledně strukturován a je psán živým literárním stylem. Oba autoři (Josef a Lýdie Petráňovi), kteří patří k našim předním historikům a etnologům se snaží čtenáři osvětlit přístupnou formou různé události univerzitního života v Praze v historické ose. Líčeny jsou nejen okolnosti vzniku vysokých škol a jejich sídel, ale také osudové chvíle v jejich historii a univerzitní slavnosti (promoce, čestné doktoráty) a studentské obyčeje (např. beánie a spolky, ubytování studentů - koleje).

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD., DSc.

Nejnovější tituly v edici