tištěná kniha
Karolinum

Karolinum

Petráň, Josef

témata: Univerzita Karlova

brožovaná, 186 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2010
ISBN: 978-80-246-1877-7
doporučená cena: 335 Kč

E-shop

Anotace

Publikace o dějinách komplexu budov staroslavného Karolina. Kniha zachycuje vývoj architektonického souboru, přítomných sbírek obrazů a předmětů spjatých s historií a reprezentací Univerzity Karlovy (insignie, taláry). Díky poutavému podání prof. Petráně a nově připravené, kvalitní fotografcké dokumentaci představuje kniha důstojný obraz minulosti historického jádra univerzity. Zvláštní pozornost je věnována obřadům univerzitních slavností, imatrikulací a promocí (včetně např. překladu magisterské, resp. doktorské, tradičně latinsky pronášené promoční řeči a slibu). Kniha je určena širokému okruhu čtenářů z řad akademické obce a absolventů univerzity i každému, kdo se zajímá o její kulturní dědictví.

Obsah

První kolej pražské univerzity
Karolinum v dějinách Univerzity Karlovy
Moderní rekonstrukce historické budovy
Obřady univerzitních slavností
Dnešní obřady slavností ve Velké aule Karolina
Insignie a obřadní oděvy
Přílohy
Seznam vyobrazení