tištěná kniha
Karolinum

Karolinum

Petráň, Josef

témata: Univerzita Karlova, architektura a urbanismus, historie

brožovaná, 196 str., 2. vydání
vydáno: prosinec 2021
ISBN: 978-80-246-4996-2
doporučená cena: 350 Kč

E-shop

Anotace

Karolinum – středobod Univerzity Karlovy, kam se sbíhají pomyslné nitky všech jejích fakult, výukových i vědeckých pracovišť. Sídlo první univerzity založené na sever od Alp a na východ od Rýna, které slouží bez přestávek a velkých proměn svému poslání již víc než šest a půl století.
Josef Petráň se věnuje dějinám budovy Karolina v sepětí s výukou a slavnostmi Univerzity Karlovy. Líčí jeho stavební vývoj, pozornost věnuje zejména novodobým přestavbám podle projektů architektů Jaroslava Fragnera a Tomáše Šantavého. Pojednává však též o slavnostech, zejména inauguracích rektora, imatrikulacích a promocích, popisuje jejich scénáře a insignie při nich užívané. Součástí knihy jsou i texty ceremoniálům příslušející. Bohatý obrazový doprovod tvoří kromě rozsáhlého souboru aktuálních barevných fotografií objektu a historických předmětů také historické snímky, grafiky i stavební a situační plány. Druhé, aktualizované vydání je doplněno o proměny Karolina v posledních letech.