tištěná kniha
Dějiny hmotné kultury - soubor

Dějiny hmotné kultury - soubor

Petráň, Josef

témata: historie

brožovaná, 1. vydání
vydáno: září 2009
ISBN: 978-80-7184-086-2
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Dvousvazkový druhý díl časově a věcně navazuje na Dějiny hmotné kultury I. (SPN 1985). Všestranně zobrazuje život a životní potřeby všech základních sociálních skupin raně novověké středoevropské společnosti (panovnický dvůr, aristokracii, nižší šlechtu, duchovenstvo, venkovské obyvatelstvo i jednotlivé vrstvy měšťanstva včetně židů) během 16. - 18. století, s nezbytným přesahem do středověkého světa a do 19. století. Představena je i novověká armáda, novověké stravovací zásady, oděvní kultura a novověký komunikační systém. V rámci české historiografie se jedná o výjimečné dílo, které ocení nejen profesionální historici ale i zájemci z řad dalších společenskovědních oborů a široké kulturní veřejnosti.
Součástí knihy je bohatá obrazová dokumentace.