tištěná kniha
Věda a politika.

Věda a politika.

Německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010)

Pešek, JiříFilipová, Lucie a kol.

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 390 str., 1. vydání
vydáno: červen 2013
ISBN: 978-80-246-2175-3
doporučená cena: 365 Kč

E-shop

Anotace

Kniha představuje unikátní síť německých společenskovědních a humanitních ústavů v zahraničí, jak se utvářela a vyvíjela od osmdesátých let 19. století do poslední zásadní reformy v roce 2009. Předmětem zájmu je patnáct pracovišť působících v Evropě, USA nebo Asii, která provádějí výzkum především v oboru historie, ale i dějin umění, archeologie, ekonomie či orientalistiky. Analýza se soustředí jak na vývoj, publikační produkci a vůdčí osobnosti jednotlivých ústavů, tak na jejich kooperaci s vědci a institucemi hostitelských zemí. Badatelská pracoviště jsou zároveň sledována z perspektivy německé zahraniční kulturní politiky, v níž hrají sice nenápadnou, ale trvale velmi významnou roli.

Obsah

Německé společenskovědní ústavy v zahraničí: specifický fenomén evropské vědecké scény
(Jiří Pešek - Lucie Filipová)

Současná německá zahraniční vědeckáa kulturní politika - pojmy, instituce, vztahy
(Miroslav Kunštát)
Kariéry a konkurence pojmů
Instituce, instrumenty, cíle
Na cestě k relativní autonomii: zahraniční vědní politika
Zahraniční kulturní politika a zahraniční vědní politika
Příznivá konstelace dalšího výzkumu: akord historie a mezinárodních vztahů?

Německé historické ústavy v zahraničí a německá zahraniční kulturní politika: Nadace DGIA
(Volker Zimmermann)
Úvod
Výchozí situace
Centralizace a financování: nová úprava
Dopady reformy na společenskovědní ústavy
Závěr

Právní základ německé kulturní politiky a německých společenskovědních ústavů v zahraničí
(Petr Mlsna - Dagmar Černá)
Úvod
Německá zahraniční kulturní politika
Německé společenskovědní ústavy a právní rámec jejich fungování
Závěr

Německý historický ústav v Římě
(Jiří Pešek - Petr Šafařík)
Založení ústavu
Rostoucí prestiž na počátku 20. století
Útlum aktivit v meziválečném období a postavení ústavu v nacifikované vědě
Znovuzaložení ústavu po roce 1945
Nový rozmach v 60. letech
"Ospalá" 70. a 80. léta
Reformní 90. léta
Na počátku 21. století
Aktuální profil

Německý historický ústav v Paříži
(Lucie Filipová - David Emler)
Založení a stručná historie ústavu
Zaměření a aktuální profil
Publikační činnost
Propojení s francouzskou historiografií
Klíčové osobnosti
Závěr

Německý historický ústav v Londýně
(Nina Lohmann)
Založení a budování ústavu
Zaměření a profil
Závěr

Německý historický ústav ve Washingtonu
(Tomáš Nigrin)
Založení ústavu
Ředitelé
Zaměření a aktuální profil
Publikační činnost
Závěr

Německý historický ústav ve Varšavě
(Jiří Vykoukal)
Stručná historie ústavu a základní charakteristika
Výzkumná činnost
Závěrem: ústav v polských očích

Německý historický ústav v Moskvě
(Jiří Pešek)
Cesta k založení ústavu
Zahájení činnosti
Bonwetschova ředitelská éra: vybudování ústavu
Evaluace a převedení ústavu pod Nadaci DGIA
Nové vedení

Orientální ústavy v Bejrútu a Istanbulu
(Monika Březinová)
Stručná historie a cesta k osamostatnění
Orientální ústav v Bejrútu
Orientální ústav v Istanbulu
Závěr

Německý ústav pro japonská studia
(Ota Konrád)
Výzkumné zaměření
Publikační činnost a nabídka stipendií
Závěr

Německá kunsthistorie v Itálii
(Anita Pelánová)
Německý archeologický ústav
Římská vila Massimo (Accademia Tedesca) a florentská vila Romana
Bibliotheca Hertziana v Římě
Uměleckohistorický ústav ve Florencii

Německý archeologický ústav v Athénách
(Kateřina Králová)
Německé působení v řecku
Před založením ústavu
Doba schliemannova a Dörpfeldova
Karo a ústav mezi světovými válkami
Vzestup nacismu a počátek války
Nacistická okupace
Ústav a německé vyrovnání s minulostí
Ústav od 70. let do současnosti
Závěr

Závěr

Rozhovory
Rozhovor s prof. dr. Michaelem Matheusem
(Jiří Pešek - Nina Lohmann)
Rozhovor s prof. dr. Heinzem Duchhardtem
(Jiří Pešek)

Právní normy
Zusammenfassung
Výběrová bibliografie
Seznam zkratek
Seznam map a tabulek
Seznam grafů
Jmenný rejstřík