Soudobé dějiny v pohybu

Soudobé dějiny v pohybu

Rakouský výzkum dějin 20. století

Pešek, JiříRathkolb, Oliver a kol.

témata: historie – 20. století

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červenec 2014
ISBN: 978-80-246-2527-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 140 Kč

E-shop

Anotace

Titul Soudobé dějiny v pohybu. Rakouský výzkum dějin 20. století (Zeitgeschichte in Bewegung. Die österreichische Erforschung des 20. Jahrhunderts) popisuje vývoj a situaci rakouské historiografie soudobých dějin a klade si za cíl nabídnout širšímu okruhu zájemců vhled do rakouské „krajiny“ výzkumu zejména dějin nacistického a poválečného období. Jiří Pešek stručně načrtl kontury vývoje oboru. Následující dvě studie (Hanns Haas a Maria Mesner) věnují pozornost relativně novým tematickým polím výzkumu: regionálním soudobým dějinám a historiografii žen. Druhou část publikace tvoří tři interview s výraznými, přitom zaměřením badatelských zájmů odlišnými – vídeňskými – protagonisty oboru (Gerhard Botz, Gernot Heiss, Oliver Rathkolb).


Obsah

Předmluva
Natascha Grilj

Úvod
Jiří Pešek – Oliver Rathkolb

I. STUDIE

Rakouský výzkum soudobých dějin a jeho protagonisté
Jiří Pešek

Soudobé dějiny zemí – regionální soudobé dějiny
Hanns Haas

Zavrhovaný obor a podivné vztahy: dějiny žen a gender history v rakouských soudobých dějinách
Maria Mesner

II. INTERVIEW

„V cizině si uvědomíme svoji vlastní identitu“
Interview Jiřího Peška a Niny Lohmann s Gerhardem Botzem

„Rozumět lidem v jejich jednání a rozporuplnosti“
Interview Jiřího Peška s Gernotem Heissem

„Od úzce pojatých národních dějin ke komparativním evropským a mezinárodním dějinám“
Interview Jiřího Peška s Oliverem Rathkolbem

III. MEDAILONY

Gerhard Botz
Hanns Haas
Gernot Heiss
Maria Mesner
Oliver Rathkolb
Jiří Pešek

Seznam zkratek

Bibliografie

Summary

Jmenný rejstřík