tištěná kniha e-kniha
Změny nálad při tréninku v hypoxii

Změny nálad při tréninku v hypoxii

Pernica, JanHarsa, PavelSuchý, Jiří

témata: sport a tělovýchova, sport a tělovýchova – sportovní trénink

brožovaná, 136 str., 1. vydání
vydáno: březen 2019
ISBN: 978-80-246-4249-9
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Sportovní příprava v přirozeném hypoxickém prostředí je velmi diskutovanou problematikou. Přes četné výzkumy však i nadále existují oblasti, jejichž zkoumání může zefektivnit tréninkový proces nejen ve vyšší nadmořské výšce – například změny emočních stavů sportovce jako reakce na trénink v hypoxii, kterými se zabývá tato monografie.
Teoretická část práce pojednává o sportovním tréninku v hypoxii i normoxii, popisuje možné nástroje kontroly trénovanosti a analyzuje změny nálad, ke kterým při tréninku dochází. Praktickou část monografie tvoří výsledky výzkumu zaměřeného na změny nálad u vrcholových vytrvalostních běžců, který byl realizován v reálném prostředí tréninkových kempů v hypoxii. Součástí práce jsou rovněž kazuistiky, v nichž byla využita analýza tréninkové dokumentace sportovců, měření srdeční frekvence a rozbor biochemického vyšetření krve. K měření nálad byl využit dotazník POMS a výsledky výzkumu ukazují statisticky významné změny u některých faktorů tohoto dotazníku.