tištěná kniha
Identifikace sportovních talentů

Identifikace sportovních talentů

Perič, TomášSuchý, Jiří

brožovaná, 248 str., 1. vydání
vydáno: duben 2011
ISBN: 978-80-246-1881-4
doporučená cena: 275 Kč

E-shop

Anotace

Nedílnou součástí naší doby je kompetice v různých oborech lidského konání. Po celou historii lidstva se ve vysoké míře setkáváme s poptávkou po osobnostech, které vykazují velmi dobré či mimořádné výsledky v konkrétním oboru lidské činnosti. Pro tyto osoby se vžil termín "talentovaní". Z těchto důvodů se tato kolektivní monografie zabývá problematikou identifikace sportovních talentů.
Jednotlivé příspěvky se zaměřují především na aspekty rozvoje a systémové sportovně nespecifické podpory sportovních talentů, problematiku zařazování i vyřazování sportovců do jednotlivých součástí systému státní podpory sportovní přípravy v ČR a dále na diagnostické prostředky výběru talentů v každodenní sportovní praxi s následnou aplikací těchto výstupů do teorie sportovního tréninku. Některé kapitoly obsahují také doporučení využitelná v každodenní sportovní praxi.
Problematiku výběru talentovaných sportovců jednotliví spoluautoři analyzují ze tří základních úhlů pohledu. Úvodní část teoreticky interpretuje identifikaci a rozvoj sportovních talentů, druhá kapitola rozebírá metodické a organizační aspekty tohoto výběru na příkladu vybraných sportovních odvětví. Závěrečná část kolektivní monografie prezentuje teoretické otázky výběru sportovních talentů na praktických příkladech vybraných individuálních i kolektivních sportovních odvětví.
Identifikací sportovních talentů se zabývá celá řada autorů, proto je v úvodu monografie uvedeno krátké historické ohlédnutí za vývojem této problematiky. Závěr monografie obsahuje abecední přehled vybraných, k dané problematice relevantních, publikací.

Obsah

Předmluva (T. Perič, J. Suchý)
Krátké ohlédnutí za histroií identifkace sportovních talentů (T. Perič)

ČÁST 1
Teoretická interpretace identifkace a rozvoje sportovního talentu
K problematice identifkace sportovních talentů (T. Perič)
Inovační přístupy v posuzování talentu ve sportovních hrách (R. Psotta a kol.)
Funkční předpoklady výběru talentů ve hrách a ve vytrvalostních sportech - co je společné a v čem se liší ( V. Bunc)
K možnostem operacionalizace proměnných tvořících strukturu sportovní talentovanosti (T. Perič)
Úvahy nad defnicí světového talentu (T. Perič)
Funkční laboratorní testování a možnosti jeho využití pro identifkaci sportovního talentu ( V. Bunc)
Výskyt polymorfzmu R577X ACTN3 génu vo vybraných skupinách športovcov (A. Sovičová a kol.)
Možnosti hodnocení svalových dysbalancí u talentovaných sportovců (J. Suchý, L. Müllerová)

ČÁST 2
Metodické a organizační aspekty výběru talentů na příkladu vybraných sportovních odvětví
Diagnostika výkonnostních předpokladů v tenise - cesta k objevení talentů? (J. Zháněl, M. Lehnert)
Longitudinální sledování výkonnosti v biomechanických laboratorních testech závodníků v severské kombinaci (M. Janura, M. Lehnert)
Současné pohledy na identifkaci sportovního talentu (na příkladu biatlonu a fotbalu) ( V. Bunc)
Výběr talentů ve vytrvalostních sportech (příklad běžců vytrvalců a běžců na lyžích) ( V. Bunc)
Struktura talentovanosti aneb co je určující pro talentované hráče ledního hokeje (T. Perič)
Výsledky testování nespecifckých a specifckých pohybových schopností hráčů širšího výběru hokejové reprezentace do 16 let a jejich porovnání s výsledky testování hráčů do tohoto výběru nezařazených ( P. Studnička, T. Perič, J. Dovalil)
Hodnotenie niektorých prejavov rýchlostných schopností mladých reprezentantov SR vo futbale (M. Holienka)
Porovnání vývoje věkového složení u vrcholných družstev v ledním hokeji a fotbale od roku 1970 do současnosti (R. Vobr)
Analýza umístění tenistů a tenistek na světovém žebříčku ve vztahu k jejich zařazení do Sportovních center mládeže v ČR (J. Pecha, J. Suchý)
Systém státní podpory sportu v ČR na příkladu triatlonu (J. Suchý, P. Valenta)
Ověření modelu vytrvalostních předpokladů pro triatlon na základě výsledků spiroergometrického vyšetření do vita maxima na běhátku (L. Kovářová)

ČÁST 3
Praktické příklady výběru sportovních talentů
Projekt testového systému "3P" - Profl pohybových předpokladů (L. Čepička, F. Berka)
Vztah škály pro hodnocení motorických dovedností s míčem k pozdější úspěšnosti ve sportovní hře (Š. Honsová)
Sledování pohybové výkonnosti talentovaných házenkářů (M. Tůma)
Výber talentov v basketbale (G. Argaj)
Výběr talentů v softballu ( V. Süss, P. Matošková)
Systém vyhledávání a péče o pohybově nadanou mládež v atletice (J. Vindušková, V. Rus)
Výběr sportovních talentů v lyžování - etapa předsportovní (M. Kohoutek, P. Hirtz)
Posouzení postury pro rozvoj sportovní techniky (B. Kračmar)
Objektivizácia herného výkonu brankárov v l´adovom hokeji formou nulového skóre v zápase (I. Tóth, A. Výboh)
Dynamika zmien rýchlostných schopností v závislosti od interindividuálnej stavby svalových vlákien (A. Výboh, I. Tóth)
Pohybová výkonnosť v karate ako určujúci faktor výberu talentov ( P. Zbiňovský)
Identifkace sportovních talentů v tenise - od talentu ke světové úrovni (J. Zháněl a kol.)
Význam cvičení na hluboký stabilizační systém při nespecifcké přípravě talentované mládeže (R. Jebavý)
Pohybová příprava dětí pro gymnastické sporty (J. Krištofč)
Členství ve Sportovních centrech mládeže českého svazu triatlonu: nábor nebo výběr? (J. Suchý)
Homogenita ukazatelů tréninkového zatížení triatlonistů zařazených do SCM Českého svazu triatlonu v ročním tréninkovém cyklu 2005/06 (D. Širůčková)
Souhrn - Summary - Zusammenfassung - ?????????
Abecední přehled vybraných poublikací k problematice identifkace sportovních talentů

Recenze

Problematika výběru sportovních talentů je, nejen u odborníků, často diskutovaným tématem. Předložená kolektivní monografie hlavních autorů doc. Periče a Dr. Suchého podle mého názoru přináší některé nové náhledy na tuto komplikovanou problematiku, ale také přehledně shrnuje známé poznatky.

Z recenzního posudku: doc. PhDr. Jan Karger