tištěná kniha e-kniha
Nemoci z povolání a intoxikace

Nemoci z povolání a intoxikace

Pelclová, Daniela a kol.

témata: lékařské vědy

brožovaná, 318 str., 3. vydání
vydáno: květen 2014
ISBN: 978-80-246-2597-3
doporučená cena: 345 Kč

E-shop

Anotace

Publikace uvádí charakteristiku jednotlivých skupin nemocí z povolání podle seznamu nemocí z povolání, a nox, které je vyvolávají, dále typy profesionální expozice, etiopatogeneze vzniku onemocnění, patologicko-anatomické nálezy, klinický obraz onemocnění, diferenciální diagnostiku, léčení, posouzení profesionality onemocnění a preventivní opatření. Každá nosologická jednotka je doplněna diagnostickým souhrnem charakteristických znaků a kazuistikou příslušné nemoci z povolání nebo intoxikace.
Kromě nemocí z povolání jsou uvedeny také nejčastější intoxikace průmyslovými noxami a dalšími chemickými látkami, léky, návykovými látkami i přírodními toxiny v obdobné struktuře, včetně kazuistik.