tištěná kniha
Credit risk and financial crises

Credit risk and financial crises

Pečená, MagdaTeplý, Petr

brožovaná, 226 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2010
ISBN: 978-80-246-1872-2
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Publikace vychází z několikaletého výzkumu autorů v oblasti řízení úvěrového rizika v České republice i v zahraničí s primárním zaměřením na probíhající globální krizi. Autoři rekapitulují počátky a průběh krize, věnují se odhadu úvěrových ztrát způsobených krizí, osvětlují důležité aspekty kreditních derivátů jako jsou CDO a CDS, nepomíjejí ani diskusi o ratingových agenturách a metodách stress testingu. Publikace tak může sloužit nejen odborníkům z akademické, podnikatelské i veřejné sféry, ale též studentům ekonomických a matematických fakult s bližším zájmem o řízení rizik.

Recenze

Autoři, resp. editoři nám tímto předkládají soubor článků týkající se primárně kreditního rizika.
Kreditní riziko zde není pojímáno teoreticky (modelově), ale spíše prakticky, popisně, zaměřuje na
konkrétní aspekty kreditního rizika v období finanční krize.
Sborník je uspořádán tak, aby reflektoval důležitost jednotlivých témat a měl určitou logickou
návaznost, přičemž vlajkovou lodí celého sborníku je hned první článek popisující příčiny a vývoj
krize ve Spojených státech. Za významný přínos této kapitoly považuji přehled "poučení", resp.
pozitivních a negativních lekcí z této krize. Dále logicky navazuje kapitola o projevech krize v Evropě,
a to především prostřednictvím ztrát bankovního sektoru.
Pak už následují kapitoly zaměřující se na různé aspekty kreditního rizika (Collateralized debt
obligation, Credit default swaps, Stress testing, postoj a význam Ratingových agentur, Fúze a
akvizice apod.).
Vzhledem k zaměření sborníku a současně k velkému významu kreditního rizika v bankovnictví a na finančních trzích obecně, doporučuji tento sborník využít pro pedagogické účely. Může tvořit část doporučené nebo dokonce povinné četby na ekonomických fakultách pro předměty týkající se bankovnictví a finančních instrumentů.
Nejhorší šok z finanční krize sice byl již pravděpodobně překonán. Stále také posloucháme a čteme zprávy o tom, jak se ekonomiky vzpamatovávají. Pravdou ale zůstává, že důvěra na trzích roste jen pomalu a tak i trhy se k růstu vrací velmi váhavě. Tu "váhavost" samozřejmě dnes živí i další události, které s původci finanční krize z let 2007 - 2008 nijak nesouvisí (přírodní, technické i ekonomické). Tu nejednoznačnost je možné pozorovat i např. na dění na BCPP, která se opakovaně vzpamatovává a zase padá. Zatím tedy chybí opravdu významný signál, který by trhy nastartoval a dal jim jasný růstový trend. Zkusme tedy ještě chvíli ten mezičas využít, studovat období krize a vzít si z toho maximální možné poučení pro budoucí vývoj.
Z recenzního posudku: Prof. Ing. Michal Mejstřik, CSc.