tištěná kniha
Fyziologie rostlin

Fyziologie rostlin

Pavlová, Libuše

témata: přírodní vědy – biologie

brožovaná, 254 str., 1. vydání
vydáno: únor 2006
ISBN: 80-246-0985-1
doporučená cena: 275 Kč

E-shop

Anotace

Učební text zpracovaný pro potřeby posluchačů přednášek z fyziologie rostlin je graficky rozdělený do různých úrovní podle potřeb studentů. V úvodu autorka představuje fyziologii jako vědní disciplínu. V další části knihy naleznou studenti poučení o rostlinách a energii, vodě, minerálních látkách a vnějším prostředím. Autorka podává mimo jiné výklad o fotosyntéze, dýchání, vodním režimu, minerální výživě a transportu látek. Závěrečná část je věnována růstu a vývoji rostlin.