tištěná kniha
O české státnosti (úvahy a polemiky) 1. Český stát a Němci

O české státnosti (úvahy a polemiky) 1. Český stát a Němci

Pavlíček, Václav

témata: historie, politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 414 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2004
ISBN: 80-246-0489-2
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Dotisk prvního dílu souborného vydání studií profesora ústavního práva pražské Právnické fakulty UK Václava Pavlíčka se věnuje aktuálním právněhistorickým problémům moderního českého státu v jeho československém a středoevropském kontextu. Jednotlivé stati a glosy jsou seřazené do tří částí: kontinuita a perspektivy české státnosti, o ústavním vývoji československého státu, česko-německé vztahy. Zasvěcená kniha o českém státu a politických zájmech české společnosti.

Obsah

Úvodní poznámka
I. Kontinuita a perspektivy české státnosti
Státnost česká a československá, tradice a kontinuita
O kontinuitě a diskontinuitě
Stát a právo v postmoderní situaci ?
Problémy suverenity a integrace v současnosti
Památník, usměrněné dějiny a Orwellův svět
Několik úvah o aktuálních úkolech státu v kontextu času
II. O ústavním vývoji československého státu
K počátkům a hodnotám československé ústavnosti
K ústavním aspektům práv menšin po vzniku Československa
JUDr. A. Meissner, spolutvůrce československých ústav, právník, státník a politik
O dekretech prezidenta republiky v kontinuitě státu a práva
Ústavní a mezinárodní souvislosti vzniku protektorátu
Poznámky k článku Klause Kastnera a k problému odškodnění za dobu války
O legalitě a legitimitě transferu německého obyvatelstva z Československa
O amnestiích, zákon č. 115/1946 a aktech odporu proti nacismu
O přípravě ústavy z r. 1948
Konec akčních výborů Národní fronty
Ústavou se Slovensko samo vyřadilo z federace
Ústava SR a kontinuita
Je přijetí české ústavy naléhavé?
K čemu ratifikační referendum?
Zánik federace a problém nástupnictví
Tradice Československa a dnešek (Ohlédnutí za Československem)
III. Česko-německé vztahy - převážně polemicky
Dekrety - pravda a právo
O mýtech v česko-německých vztazích, vině a odpuštění
Právní úvahy nad německo-českou deklarací
Podepsaná deklarace a nároky sudetských Němců
O vyváženost a nevyváženosti předkládaných výkladů českých dějin
Odmítnout dekrety je jako uznat protektorátní řád
Jsou principy o kterých se nediskutuje
Partnerství, reciprocita a lidská práva
Respektovat historická fakta!
Úvahy o dekretální normotvorně a současnosti
Dal se k Němcům
Dokumenty z Postupimi jsou založeny na mezinárodním právu
Mýty a realita prezidentských dekretů
Jde o normy tvořící protiklad nacistického práva
Evropské hodnoty a dekretální normotvorba
Petice nebo provokace
Dekrety a nové útoky na Českou republiku