tištěná kniha
Vývoj bojových sportů

Vývoj bojových sportů

Pavelka, RadimStich, Jaroslav

témata: sport a tělovýchova – historie sportu, sport a tělovýchova – sportovní trénink

brožovaná, 136 str., 1. vydání
vydáno: květen 2012
ISBN: 978-80-246-2018-3
doporučená cena: 135 Kč

E-shop

Anotace

Popularizace sportovních úpolů a některých bojových umění v posledních třiceti letech rostla. Mohli jsme se setkávat převážně s výukou džúdó, karate a aikidó. Tato koncepce se využívala i ve školství. V dnešní době však existuje mnohem více úpolových sportů, ve světě populárnějších a divácky atraktivnějších. Tato monografie popisuje základní charakteristiky nejznámějších bojových umění, seznamuje s jejich historií, současnou strukturou a částečně i s pravidly bojových sportů.

Recenze

Musím konstatovat, že autorům se podařilo i přes omezený prostor této monografie popsat jednotlivé druhy bojových sportů velmi zdařile. Velmi pozitivně hodnotím pasáže o historii vzniku a rozvoje jednotlivých druhů bojových sportů. Tato skutečnost umožní čtenáři získat solidní přehled o vzniku všech devatenácti druhů bojových sportů. Za velmi zdařilý záměr považuji zpracování kapitoly. Okolnosti vylučující protiprávnost. Tato kapitola má bezesporu v monografii svůj význam, neboť právní oblast v bojových sportech je veřejností velmi sledována.

Z recenzního posudku: Ing. Karel Strnad