tištěná kniha e-kniha
Instrumentality and values in sport

Instrumentality and values in sport

Parry Martínková, Irena

témata: filozofie, sport a tělovýchova – didaktika sportu

brožovaná, 150 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2013
ISBN: 978-80-246-2288-0
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Publikace se zabývá rolí instrumentálnosti ve sportu a jejím vlivem na sportovce. Instrumentálnost je definována vztahem: prostředek-cíl, a je diskutována z hlediska logiky sportu. Jsou analyzovány dva druhy instrumentálnosti (vnitřní a vnější) a hodnoty, jež se k oběma druhům instrumentálnosti vztahují. Kniha se dále zabývá různými problémy vyvstávajícími z instrumentální povahy sportu a jejich vlivem na sportující. Nakonec jsou představeny různé strategie pro zdůraznění hodnot sportu, které vznikají díky vhodnému respektování prostředků a vnitřních cílů ve sportu.

Obsah

I. Introduction
1. Introduction
2. The structure of the book
3. Methodology
4. Definitions
5. Human existence and instrumentality

II. Instrumentality in sport
6. Two kinds of instrumentality in sport
7. Sport and its extrinsic instrumentality and values
8. Problems of extrinsic instrumentality and values of sport
9. Sport and its intrinsic instrumentality
10. The intrinsic values of sport
11. Problems of intrinsic instrumentality and values of sport

III. Balancing the instrumentality in sport
12. Education, sport and the balancing of instrumentality
13. Decreasing the 'constraining' extrinsic values of sport
14. Promoting the 'enhancing' extrinsic values of sport
15. Keeping the intrinsic values of sport in perspective
16. Understanding the athlete and the nature of sport
17. Re-designing sport disciplines
18. Focusing on the process
19. Adding non-instrumental activities into sport training

IV. Conclusion
20. Choosing the fair or the temple

V. Abstract

VI. References

Index of authors