tištěná kniha
Mluvnice současné češtiny 2

Mluvnice současné češtiny 2

Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu

Panevová, Jarmila a kol.

témata: bohemistika, lingvistika

brožovaná, 292 str., 1. vydání
vydáno: září 2014
ISBN: 978-80-246-2497-6
doporučená cena: 295 Kč

E-shop

Anotace

V tomto svazku je podán pohled na českou syntax založený na materiálu současné češtiny, jak ho poskytuje gramaticky anotovaný materiál z českých počítačových korpusů. Autorky svazku se podílely na výstavbě Pražského závislostního korpusu. Vycházely přitom z jednotné teoretické koncepce závislostního popisu založeného na pojmu valence. V sedmi kapitolách jsou analyzovány a bohatě korpusovým materiálem exemplifikovány základní otázky významové stavby české věty (typy závislostních vztahů, hranice mezi valenčními a nevalenčními doplněními, souhra morfologie a syntaxe v české větě, spojení souřadná a eliptická, podstata infinitivních konstrukcí, slovosled ve vztahu k aktuálnímu členění).