tištěná kniha
Jak psát a jak nepsat česky

Jak psát a jak nepsat česky

Panevová, JarmilaSgall, Petr

témata: bohemistika, lingvistika

brožovaná, 198 str., 2. vydání
vydáno: květen 2014
ISBN: 978-80-246-2505-8
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

P. Sgall a J. Panevová předkládají v této knize řadu zajímavých postřehů o současné češtině především z hlediska psaného jazyka. Tyto náměty mohou být užitečné pro autory informačních a popularizačních textů, pro publicisty, překladatele do češtiny, ale i pro čtenáře, kterým jde o vhodné a kultivované vyjadřování. Poukazují na frekventované chyby a poklesky jak v oblasti pravopisu a tvarosloví, tak v oblasti stavby věty a textu. Zdůrazňují přitom, že pro kultivované vyjadřování nejde jen o hledisko spisovnosti, ale jde zejména o vhodnost a přirozenost jazykových prostředků užitých v dané situaci. Výklady o jevech vhodných i nevhodných jsou doprovázeny množstvím příkladů dokumentujících prohřešky proti těmto zásadám a přinášejí i náměty, jak se jich vyvarovat.

Obsah

Úvodem

1. Vyjadřování knižní, hovorové a neutrální
Není všechno zlato, co se třpytí
1.1 Norma, kodifikace a úzus
Když je něčeho moc, tak je toho příliš
1.2 Vyjadřování odborné, nebo rádoby vznešené?
Nedělej ramena, když máš úzkou košili

2. Výběr slov
Rem tene, verba sequentur
2.1 Významové a slohové hodnoty slov
Dvakrát měř, jednou řež, nebo Kdo dlouho vybírá, ten přebere?
2.2 Přenesený význam a další vztahy mezi významy slov
Čas jsou peníze, sdělování je posílání
2.3 Tvoření slov
Habent sua fata lexemata
2.4 Užívání cizích slov
Plníme si měšec, nebo Louskáme prázdné ořechy?
2.5 Odborné termíny
Dej každému, co mu patří

3. Trasy a zákruty českého tvarosloví
Bujný oř je mluva naše
3.1 Skloňování podstatných jmen
3.1.1 Substantiva mužská životná
3.1.2 Substantiva mužská neživotná
3.1.3 Substantiva ženského rodu
3.1.4 Substantiva rodu středního
3.2 Tvary přídavných jmen a příslovcí
3.3 Tvary zájmen a číslovek
3.4 Časování sloves

4. Větná stavba (skladba, syntax)
4.1 Trochu teorie
4.2 Větný celek a některé konstrukce
4.2.1 Dvojznačná spojení
4.2.2 Vazby knižní až zastaralé
4.2.3 Jiná úskalí
4.3 Shoda
Neshnila jablka a hrušky?
4.4 Negace
Nepřišel, aby pomohl
4.5 Zájmeno svůj
Po atentátu na svého předchůdce

5. Slovosled a aktuální členění
Češi udělali revoluci, jenže - revoluci udělali Češi
5.1 Aktuální členění české věty
Česky se mluví na Moravě, nebo Na Moravě se mluví česky?
5.2 Jiné slovosledné obtíže
Polož ten klíč ke skříňce nebo Polož ke skříňce ten klíč

6. Výstavba promluvy (diskurzu, textu)
Non multa, sed multum
6.1 Důležitost stručnosti Žádnou „vatu“!
6.2 Ohled na čtenáře
A kdo to bude číst?
6.3 Odkazování (anaforický aparát)
Kterého Václava to myslíš?

7. Pravopis a jeho zákoutí
Vysvětlils bratrovi filozofovy ideje?
7.1 Nešťastný ypsilon
Cigarety zdražily, nebo Zdražili cigarety?
7.2 Písmeno ě po m, b, v
Pomněnka jako pomník, slaměnka jako...?
7.3 Předložky a předpony s a z Kam spěje zpěv?
7.4 Jak psát cizí slova
S univerzitní diskuzí je malér
7.5 Velká písmena
Adresa Ústavu je Na Mydlářce 4
7.6 Zvlášť a dohromady
Dals to víceméně na místo literárněkritických kvazirecenzí
7.7 Čárka, středník, závorka
Divide et impera
7.8 Další věčné výjimky
Výjimka potvrzuje pravidlo
7.9 Pomáhá počítač
Nenadávej na zrcadlo

8. Čeština mezi jazyky světa
Nejsme sami v světě širém

9. Závěr
... et respice finem!

Poznámky
Literatura
Rejstřík jmenný
Rejstřík slov a tvarů
Rejstřík věcný